Sürekli İşçi Alımı Sözlü Sınavı

         
         Başkanlığımız hizmet birimlerinde çalıştırılmak üzere, 4857 sayılı İş Kanununun 30
uncu maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Eski Hükümlü veya
Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi olarak Alınmasında
Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca "Sürekli İşçi
(Engelli, Eski Hükümlü ve Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yararlananlar)"
olarak istihdam edileceklerle ilgili 08.07.2019 - 12.07.2019 tarihleri arasında İŞKUR
üzerinden yapılan başvurularla ilgili olarak, Türkiye İş Kurumu Çankaya Hizmet Merkezi
tarafından Başkanlığımıza gönderilen nihai listede isimleri bildirilenler Ek 1 listede yer
almaktadır.


         Ek 1 listede belirtilenlerin 07.08.2019 tarihinde ve saat 09.30'da Başkanlığımız hizmet
binasında Sözlü Sınavları (ayrıca Şöfor adayları için Sözlü Sınavdan önce Ek 1 listede
belirtilen saatte Uygulama Sınavı) yapılacaktır. Adı geçen adayların Sözlü Sınavına
katılabilmeleri için, Ek 2 listede belirtilen belgeler ve Ek 3 Güvenlik Soruşturması Formunu
doldurarak, 05.08.2019 tarihine kadar Başkanlığımız İnsan Kaynakları Birim Başkanlığına
şahsen müracaatta bulunarak teslim etmeleri gerekmektedir.


        Bu ilan tebliğ mahiyetinde olup, ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacaktır.
 
 

EKLER :