Finlandiya Sayıştayı INTOSAI Çevre Denetimi Çalışma Grubu Başkanlığını Devraldı

INTOSAI Çevre Denetimi Çalışma Grubunun (WGEA) 19 uncu Genel Kurul Toplantısı 6-9 Ağustos 2019 tarihlerinde Tayland Sayıştayının ev sahipliğinde Bangkok’ta gerçekleştirildi

57 ülke Sayıştayının ve kuruluşun katılımıyla gerçekleşen Genel Kurul Toplantısında; 2017-2019 yıllarına ait Çalışma Planını onaylandı ve 2020-2022 Çalışma Planı kabul edildi. Ayrıca, Endonezya Sayıştayı tarafından yürütülen Çevre Denetimi Çalışma Grubu Başkanlığı, Finlandiya Sayıştayına devredildi.