Afganistan Sayıştayı Mensuplarına Yönelik “ Mali Denetim” Eğitimi Sona Erdi

Kurumumuz ile Afganistan Sayıştayı arasındaki ikili anlaşma çerçevesinde, Afganistan Sayıştayı mensuplarına yönelik “Mali Denetim” konulu eğitim programı sona erdi.

Söz konusu eğitimle, Afganistan Sayıştayı denetçilerinin mesleki gelişimleri ve kapasitelerinin artırılması hedeflenmiştir. Program kapsamında, meslek mensuplarımız tarafından mali denetim metodolojisi ve özellikle mali denetimin planlama aşaması konularında eğitim verildi.

Eğitim programının kapanışında, eğitim programına katılan 10 denetçiye Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet BAŞ tarafından eğitim sertifikaları verildi.