Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet BAŞ, Ankara Üniversitesinde “Kariyer Planlaması” Konulu Konferans Verdi

Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet BAŞ, 07 Ekim 2019 Pazartesi günü saat 14.00’da Ankara Üniversitesinde Muhasebe-Denetim Mesleği Geçmişi, Bugünü, Geleceği “Kariyer Planlaması” konulu konferans verdi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan ÇELİK’in davetlisi olarak katıldığı konferansta Divan-ı İşraf’tan başlayan devlet denetim geleneği sürecinde Baş Bâki Kulluğu, Divan-ı Muhasebat ve Sayıştay’a kadar olan tarihi sürece ilişkin bilgi verdikten sonra  öğrencilere geleceğe ilişkin kariyer planlaması yaparken izlemeleri gereken yöntemler konusunda tavsiyelerde bulundu. Ayrıca Sayıştay, denetçi ve denetim hakkında üniversite öğrencileri ile soru cevap şeklinde bilgi paylaşımında bulundu.
 
 
Başkan BAŞ, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan ÇELİK’e Sultan Abdulaziz Han'ın 29 Mayıs 1862 tarihli İrade-i Seniyyesiyle kurulan Divan-ı Muhasebat (Sayıştay) tarafından kullanılan ilk tabela örnek alınarak yaptırılan Divan-ı Muhasebat tabağı ile Tarihi Türk devletlerinden Karahanlılar, Gazneliler ve Selçuklularda devletin mali işlemlerine ilişkin denetim görevi yapan kurum olan Divan-ı İşraf'ı temsilen hazırlanmış olan "aynalı yazı-kûfi hat"  tabağını hediye etti.