Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı

T.C. Sayıştay Başkanlığı, Bilgi İşlem Birim Başkanlığında istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Ek 6 ncı maddesine dayanılarak, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca, sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre aşağıdaki tabloda gösterilen grup ve pozisyonlar için toplam 11 (onbir) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.
 
Grup ve Pozisyonlarına Göre Alınacak Sözleşmeli Bilişim Personeli Tablosu
Grubu Bilişim Personeli Pozisyonu Alınacak
Personel Sayısı
A Grubu Yazılım Geliştirme Proje Yöneticisi ve Çözüm Mimarı 1
B Grubu Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı ve Takım Lideri 1
Kıdemli Bilgi Güvenliği Uzmanı 1
Kıdemli Sistem Uzmanı 1
C Grubu Veri Tabanı Uzmanı 1
İş Zekâsı Uzmanı 1
Yazılım Uzmanı 2
Yazılım Uzmanı (Java) 1
Ağ Uzmanı 1
Ağ Güvenliği Uzmanı 1
Toplam 11
           

İlgili ilan metni ve formlar ekte olup,  son başvuru tarihi 16 Aralık 2019 mesai bitimidir.
Gerekli şartları taşıdığı belirlenen ve sınava katılacak adayların listesi,  sınav tarihi, yeri ve saati daha sonra www.sayistay.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

İlgililere önemle duyurulur.
 
Seyit Ahmet BAŞ
       Başkan
                                                                                                                                                  
 
                                                                                                                     
EKLER:
  1. İlan Metni
  2. Başvuru Formu
  3. Tercih Formu
  4. Güvenlik Soruşturması Formu