Unvan Değişikliği Sınavı Müracaatları

Başkanlığımız internet sitesinde 02.01.2020 tarihinde ilan edilen unvan değişikliği sınavı için yapılan başvurulara ilişkin "Unvan Değişikliği Sınavı Müracaatları Geçici Sonuç Listesi" ektedir. 

Geçici listeye ilanı takip eden 5 iş günü içinde  Başkanlığa hitaben yazılı olarak itiraz edilebilecektir. 

Mensuplarımıza duyurulur.Ek:Unvan Değişikliği Sınavı Müracaatları Geçici Sonuç Listesi