Unvan Değişikliği Sınav Soruları ve Cevapları ile Sınav Sonuçları

`'Unvan Değişikliği Sınavı''na ilişkin Başkanlık Makamının 02.01.2020 tarih ve 19015458 sayılı olurları eki duyurusunda; soruların ilanı, sonuçlarının duyurulması ve itiraz başlıklı 8 inci maddesi uyarınca yazılı sınav soruları ve cevapları ile yazılı sınav sonuçları ekli listelerde gösterilmiştir.

Sınava girmiş olanların itirazlarını, duyuruyu takip eden beş iş günü içerisinde Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğünün sınav protokolünde belirtilen ( TR 80 0001 2001 2940 0004 0002 29 ) banka hesabına 60 TL ( Altmış lira ) yatırıldığını gösteren belge ve itiraz gerekçesini belirten dilekçe ile Başkanlığımıza yapmaları gerekmektedir.

İlgililere duyurulur.
Ek :
1 - Unvan Değişikliği Yazılı Sınav Sonuçları
2 - Elektrik - Elektronik Mühendisliği Soru Kitapçığı ve Cevapları (12 sayfa)
3 - İnşaat Teknikeri Soru Kitapçığı ve Cevapları (12 sayfa)
4 - Matbaa Teknikeri Soru Kitapçığı ve Cevapları (12 sayfa)