Sayıştay 158. Kuruluş Yıldönümü Kutluyor

29 Mayıs 1862 tarihinde Sultan Abdülaziz Han tarafından, bugünkü yapının temelini teşkil eden Divan-ı Muhasebat adıyla kurulan Sayıştay’ın 158'inci yılını kutluyoruz.

Karahanlılar, Gazneliler ve Büyük Selçuklu Devletinin denetim kurumu olan Divanı İşraf’tan, Osmanlı Devleti döneminde önce Başbaki Kulluğu, sonrasında ise bugünkü sistematiğinin temelini oluşturan Divan-ı Muhasebat’a 1180 yıllık tecrübe ve bilgi birikimiyle Sayıştay, Türk devlet geleneğinin en önemli kurumlarından biridir.

Sayıştay, temel misyonu olan kamuda hesap verme sorumluluğu ile mali saydamlığa katkı sağlamak üzere denetim, yargılama ve rehberlik yaparak  kamu yönetiminin daha da iyileştirilmesine katkı sağlamaya, tarihten gelen  birikimini modern gereklilikler çerçevesinde gelecek nesillere aktarmaya  yönelik çalışmalarını sürdürmektedir.

158'inci kuruluş yıl dönümü münasebetiyle Sayıştayın derin tarihi köklerinin dayandığı Divan-ı İşraf kurumunu konu alan "Divan-i İşraf"  Minyatürü ile Sayıştay tarihi bir sanat eserine işlenerek, kalıcı hale getirilmiş ve gelecek nesillere aktarılacak bir değer oluşturulmuştur.  Söz konusu çalışmaya ilişkin detaylı açıklamaya, Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş’ın Kuruluş Yıldönümüne İlişkin Mesajı ile birlikte aşağıdaki linklerden ulaşılabilir.

Koronavirüsle mücadele çerçevesinde alınan önlemler dolayısıyla kuruluş yıl dönümü etkinliği  yapamamanın hüznüyle Sayıştay’ın 158'inci kuruluş yıldönümünü idrak ediyoruz. Nice yıllarda buluşmak dileğiyle……Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş’ın Kuruluş Yıldönümüne İlişkin Mesajı

158 inci yıl için hazırlan "Divan-i İşraf" Minyatürü