Manavgat Eğitim ve Dinlenme Tesisleri

 
Antalya - Manavgat Eğitim ve Dinlenme Tesislerimizin 2020 yılında aşağıda belirtilen tarihler arasında 12 dönem olarak hizmete açılması planlanmış olup, katılım şartları aşağıda açıklanmıştır.
 
1-Tesislerimizden Yararlanma Dönemleri
 
Kamp           Dönemi Kamp Tarihleri Gün Sayısı
1 5 Temmuz - 11 Temmuz 6
2 12 Temmuz - 18 Temmuz 6
3 19 Temmuz - 25 Temmuz 6
4 26 Temmuz - 1 Ağustos 6
5 2 Ağustos  -  8 Ağustos 6
6 9 Ağustos - 15 Ağustos 6
7 16 Ağustos - 22 Ağustos 6
8 23 Ağustos - 29 Ağustos 6
9 30 Ağustos - 5 Eylül 6
10 6 Eylül - 12 Eylül 6
11 13 Eylül -19 Eylül 6
12 20 Eylül – 26 Eylül 6
 
 
Not: Birden fazla dönem için kamp talepleri imkânlar ölçüsünde karşılanacak olup, kampın kapanışı müracaat durumuna göre değerlendirilecektir.
 
2. Tesislerimizden Yararlanabilecekler
 
a) Başkanlığımız mensup veya emeklisinin kendisi, eşi, üstsoy, altsoyları. (Refakatinde altsoy veya üstsoy yer alması durumunda mensup ya da emeklilerimizin bu durumu başvuru formunda belirtmeleri gerekmektedir.)
 
b) Başkanlığımız mensupları ve emeklileri ile birlikte veya münferiden tesisten yararlanmak isteyen misafirleri.
 
c) Eğitim ve Dinlenme Tesislerinden yararlanmaları uygun görülen diğer kamu kurum ve kuruluşların personeli.
  
3. Konaklama Tarifesi
 
a) Başkanlığımız Personeli
 
Başkanlığımız çalışan personeli ve emeklisi ile bunların eşi, üstsoy, altsoyları için uygulanacak konaklama tarifesi, aynı ünitede kalınan kişi sayısına göre aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.
 
 
 
 
 
AİLE ÜNİTESİ
 
KİŞİ SAYISI KONAKLAMA YEMEK TOPLAM
1 KİŞİ 920 330 1250 TL
2 KİŞİ 1150 660 1810 TL
3 KİŞİ 1330 990 2320 TL
4 KİŞİ 1440 1320 2760 TL
 
 
ÇİFT KİŞİLİK ÜNİTE
 
KİŞİ SAYISI KONAKLAMA YEMEK TOPLAM
1 KİŞİ 920 330 1250 TL
2 KİŞİ 1150 660 1810 TL
 
 
 
01 Şubat 2017 tarihinden sonra doğan çocuklar için konaklama bedeli alınmayacaktır.
 
01 Şubat 2014 ile 01 Şubat 2017 tarihleri arasında doğan çocuklar için konaklama bedeli 175 TL olarak uygulanacaktır.
 
Aile Üniteleri 4 kişilik diğer üniteler 2 kişiliktir. Her iki ünite içinde misafirlerin Talep Formunda 1 adet ilave yatak istemesi halinde konaklama bedeli olarak 175 TL ilave yatak ücreti dahil edilecektir.
 
Tesisimizde toplam 24 adet çift kişilik konaklama ünitesi bulunmaktadır. Tek kişilik ve çift kişilik müracaatlarda öncelikle bu üniteler tahsis edilecektir.
 
b) Misafirler
 
Başkanlığımız personeli ve emeklisi ile birlikte veya münferiden Eğitim ve Dinlenme Tesislerinden yararlanmaları Başkanlıkça uygun görülen diğer kamu personelinden;
 
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan (emekliler dâhil) memur, işçi veya sözleşmeli personel ile bunların eş, üstsoy ve altsoylarına Başkanlığımız personeli için belirlenen konaklama tarifesi uygulanacaktır.
 
Yukarıda sayılanlar dışında tesislerimizden yararlanan misafirlerden, (özel sektör, vakıflar vb.) Başkanlığımız personeline uygulanan konaklama tarifesinin %50 fazlası bedel alınacaktır.
 
4- Yemek Bedeli
 
 Her bir kamp dönemi için kişi başı yemek bedeli 330 TL olarak belirlenmiştir.
 
01 Şubat 2017 tarihinden sonra doğan çocuklar için yemek talep edilmesi durumunda ilave 165 TL yemek bedeli alınacaktır.
 
01 Şubat 2014 ile 01 Şubat 2017 tarihleri arasında doğan çocuklar için yemek bedeli 165 TL olarak uygulanacaktır.
 
01 Şubat 2009 - 31Ocak 2014 tarihleri arasında doğan çocuklar için yemek bedeli 220 TL olarak uygulanacaktır.
 
Günü Birlik Misafirler Yemek Ücreti
 
Sabah kahvaltısı  35 TL
Akşam Yemeği   45 TL
 
5- Eğitim, Kurs, Seminer vb. Amacıyla Tesisten Yararlanma: 
 
Tesislere hizmet içi eğitim, kurs, seminer vb. nedenlerle gelen kamu personeli; Harcırah Kanunu ve ilgili diğer mevzuatı uyarınca ödenen gündelik ve konaklama tarifesinin üst limiti üzerinden tesislerden yararlandırılır.
 
Bu personelden konaklama tarifesi ve yemek bedeli olarak ayrıca ücret alınmaz. Ancak aynı ünitelerde kalmak koşuluyla misafir olarak getirdiği eş, üstsoy ve altsoyları için 4 üncü maddede belirtilen esaslar çerçevesinde yemek bedeli alınır.
 
Kimlik Bildirme 
 
Kimlik Bildirme Kanunu çerçevesinde, konaklayacak olanlardan tesise girişte kimlik bilgileri alınacak olup, misafirlerimizin bu konuda gerekli hassasiyeti göstermeleri gerekmektedir.
 
Müracaat İşlemleri ve Diğer Hususlar
 
a) Başvurular e-posta yoluyla alınacak olup başvuru için gerekli belgeler şunlardır:
 
- Kamp Talep Formu. (Ekte yer almaktadır)
 
- Avans tutarının; Sayıştay Başkanlığı Eğitim ve Sosyal Tesisler Müdürlüğüne ait Vakıfbank Sayıştay Bağlı Şubesi IBAN: TR56 0001 5001 5800 7303 1749 12 numaralı banka hesabına yatırıldığına ilişkin dekont.
 
- Sayıştay harici kamu personelinin kurum kimlik belgesinin fotokopisi.
 
Tesislerimizden yararlanmak isteyenlerin yukarıda belirtilen belgeleri 26 Haziran 2020 Cuma günü mesai bitimine kadar;
 
- Sayıştay mensup ve emeklilerinin:  mensup.manavgat@sayistay.gov.tr adresine,
 
- Diğer misafir başvurularının:           misafir.manavgat@sayistay.gov.tr adresine,
 
göndermeleri gerekmektedir. Belgelerin asılları kamp taleplerinin kabulünden sonra teslim edilecektir.
 
26 Haziran 2020 tarihinden sonra yapılan müracaatlar, tesisin doluluk durumuna göre idarece değerlendirilecektir.
 
b) Her kamp dönemi için ünite başına avans tutarı 300,00 TL olarak belirlenmiştir. Avans dekontunun talep formuna eklenmesi gerekmektedir.
 
Avans yatırmayanların veya eksik yatıranların müracaat formları kabul edilmeyecektir.
 
c) Kamp tahsis edilmeyenler ile kamp döneminin başlamasından bir hafta öncesine kadar vazgeçenlere avansları aynen iade edilecektir.
 
d) Tesisten yararlanacak olan misafirlerimiz ücretlerini kamp dönemi başlamadan Sosyal ve Eğitim Tesisler Müdürlüğü muhasebesine, kamp dönemi içinde ise tesis muhasebesine Vakıfbank Word veya Yapı Kredi Word kartına 6 (Altı) eşit taksit yapmak suretiyle ödeyebileceklerdir.
 
Tesisten yararlanacak misafirlerimiz yatırdıkları avans dekontunu kampa girişlerinde beyan edeceklerdir.
 
f) Tesisten tahsis belgesinde ismi yazılı olanların yerine başkaları faydalanamayacaktır.
 
g) Kampımız bu sezon COVİD-19 salgını ile mücadele kapsamında %50 kapasite ile çalışacağından misafirlerimizin talepleri imkanlar ölçüsünde müracaat sırasına göre değerlendirilecektir. Herhangi bir nedenle kamp döneminin iptal edilmesi durumunda, ilgilinin talebi dikkate alınmak suretiyle tercih edecekleri diğer dönemlere kaydırılacak veya ödediği tutar iade edilecektir.
 
ğ) Tesisimizde pike, çarşaf, yastık ve yastık kılıfı idare tarafından karşılanacaktır. Her hangi bir nedenle değiştirilmesi talep edilmesi durumunda ücrete tabi olacaktır. Havlu, bornoz, terlik, şampuan vb. ihtiyaçlar karşılanamayacaktır.
 
h) Tesisten yararlanacakların canlı hayvan (kedi, köpek, kuş vb.) getirmeleri yasaktır.
 
ı) Kamp devreleri, Pazar günleri akşam yemeği ile başlayıp Cumartesi günleri kahvaltı ile son bulacaktır. Devre başlama günü ünitelere saat 16:00’dan sonra misafir kabul edilebilecektir. Devre sonlarında ise en geç saat 12:00’da ünitelerin boşaltılması gerekmektedir.
 
i)Kampa erken katılma veya geç ayrılma nedeniyle mensuplarımızın konaklama ve yemek talepleri ancak imkânlar ölçüsünde ve ilave ücret karşılığı karşılanabilecektir.
 
j) Tesisimizden yararlanacak olan misafirlerimizin kamp ücreti paket ücreti olup, erken ayrılma ve geç başlama durumunda ücret iadesi yapılmayacaktır.
k) Kamp dönemlerinde 08:00 - 11:00 saatleri arası serpme kahvaltı, 13.30-14.30 saatleri arası çorba ikramı ve 19:00-21:00 saatleri arasında akşam yemeği self servis olarak sunulacaktır.
 
Misafirlerimiz havalimanından tesise 43 TL karşılığında “Bizim Transfer” firmasının şatıl hizmetini kullanabilirler. Tel: 0242 514 1310
 
Bilgi edinilmesini rica ederim.
 
 
Ek: Talep Formu