Görevde Yükselme Sınavı Soruları ve Cevap Anahtarları

Görevde Yükselme Sınavına ilişkin 21.05.2020 tarih ve E.19011751 sayılı Başkanlık duyurusunun soruların ilanı,  sonuçların duyurulması ve itiraz başlıklı 8 inci maddesi uyarınca 20.07.2020 tarihinde yapılan yazılı sınava ilişkin sorular ve cevap  anahtarları ekte sunulmuştur.

İlgililere duyurulur.1 - Yazı İşleri Müdürü A Kitapçığı Soruları 
2 - Şef A Kitapçığı Soruları 
3 - Memur A Kitapçığı Soruları 
4 - Yazı İşleri Müdürü A Kitapçığı Cevap Anahtarı 
5 - Şef A Kitapçığı Cevap Anahtarları 
6 - Memur A Kitapçığı Cevap Anahtarları