Moldova Sayıştayı Meslektaş Değerlendirmesi Çalışması Başladı

OECD-SIGMA (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı-Yönetişim ve Yönetimi Geliştirme Destek Programı), Türk Sayıştayı ve Letonya Sayıştayı tarafından Moldova Sayıştayına yönelik Meslektaş Değerlendirmesi Çalışması başlatılmıştır.

2021 yılının ilk çeyreğinde bitirilmesi planlanan söz konusu çalışma ile Moldova Sayıştayının bağımsızlık, yasal çerçeve, mali denetim, kalite kontrol ve paydaşlarla iletişim gibi temel hususlarda mevcut durumu standartlar çerçevesinde analiz edilerek, hazırlanacak rapor vasıtasıyla Moldova Sayıştayının yeni kapasite geliştirme çalışması için tavsiyelerde bulunulacaktır.