Sayıştay Başkanlığı-Türkiye Belediyeler Birliği İşbirliği Protokolü İmzalandı

Sayıştay Başkanlığı ile Türkiye Belediyeler Birliği arasında ortak eğitim programları düzenlenmesine ilişkin işbirliği protokolü Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin tarafından imzalanmıştır. 

Protokol kapsamında; Sayıştay mensuplarınca, belediyeler, bağlı idareler ve bu idarelerin iştiraklerinin yönetici, teknik ve idari personeli ile seçilmiş mensuplarına yönelik olarak, kamu kaynaklarının etkin, verimli, ekonomik ve hukuka uygun olarak kullanılmasının sağlanması amacıyla sözleşme süresince eğitimler verilecektir.