52. EUROSAI Yönetim Kurulu Toplantısı e-Ortamda Gerçekleştirildi

52. EUROSAI Yönetim Kurulu Toplantısı, aynı zamanda EUROSAI’nin (Avrupa Ülkeleri Yüksek Denetim Kurumları Teşkilatı) 30. Kuruluş Yıl Dönümü tarihi olan 12 Kasım 2020’de EUROSAI Dönem Başkanı ve Sayıştay Başkanı Sayın Seyit Ahmet BAŞ başkanlığında online olarak düzenlenmiştir.

Toplantıya, Yönetim Kurulu üyesi Sayıştay Başkanlarının yanı sıra EUROSAI Çalışma Grubu ve Görev Gücü Başkanlık temsilcileri ile INTOSAI Sekretaryası ve INTOSAI IDI temsilcileri de katılmıştır.

Gündem maddelerine geçilmeden önce yapılan açılış konuşmalarında katılımcılar, EUROSAI’nin 30. Yıl dönümü ile ilgili görüş ve mesajlarını paylaşmış, Başkanımız Sayın Baş da anma konuşmasının ardından, EUROSAI'nin 30. Kuruluş Yıl Dönümü için Ankara'da bir “Hatıra Ormanı” oluşturulduğunu ifade etmiştir. Üzerinde üye ülke Sayıştaylarına atfedilen künyelerin bulunduğu ağaçlardan oluşan Hatıra Ormanına ilişkin ayrıca bir video paylaşılmıştır.

Açık ve kapalı oturumlardan oluşan toplantı gündeminde; 2019-2020 EUROSAI Faaliyet Raporunun ve 51. Yönetim Kurulu Toplantısı tutanaklarının onaylanması, EUROSAI Stratejik Planının uygulanmasına ilişkin raporlama faaliyetleri, EUROSAI Çalışma Grubu ve Görev Gücü faaliyetlerine ilişkin raporlama faaliyetleri, mali yardım talepleri, INTOSAI ile ilişkiler kapsamındaki raporlama faaliyetleri, 2021’de düzenlenmesi planlanan 11. EUROSAI Kongresi’ne ilişkin bilgilendirme ve EUROSAI üyeliği için yapılan başvuruya ilişkin görüşmeler yer almıştır.

EUROSAI faaliyetlerinin pandemi sürecinde de etkin şekilde devam ettirilmesi ve uzaktan işbirliğine iyi bir örnek olması açısından büyük önem arz eden 52. EUROSAI Yönetim Kurulu Toplantısı, e-ortamda başarılı bir şekilde gerçekleştirilerek Sayın BAŞ’ın kapanış konuşması ile sona ermiştir.