52. EUROSAI Yönetim Kurulu Toplantısı e-Ortamda Gerçekleştirildi

52. EUROSAI Yönetim Kurulu Toplantısı, aynı zamanda EUROSAI’nin (Avrupa Ülkeleri Yüksek Denetim Kurumları Teşkilatı) 30. Kuruluş Yıl Dönümü tarihi olan 12 Kasım 2020’de EUROSAI Dönem Başkanı ve Sayıştay Başkanı Sayın Seyit Ahmet BAŞ başkanlığında online olarak düzenlenmiştir.

Toplantıya, Yönetim Kurulu üyesi Sayıştay Başkanlarının yanı sıra EUROSAI Çalışma Grubu ve Görev Gücü Başkanlık temsilcileri ile INTOSAI Sekretaryası ve INTOSAI IDI temsilcileri de katılmıştır.
 
Açık ve kapalı oturumlardan oluşan toplantı gündeminde; 2019-2020 EUROSAI Faaliyet Raporunun ve 51. Yönetim Kurulu Toplantısı tutanaklarının onaylanması, EUROSAI Stratejik Planının uygulanmasına ilişkin raporlama faaliyetleri, EUROSAI Çalışma Grubu ve Görev Gücü faaliyetlerine ilişkin raporlama faaliyetleri, mali yardım talepleri, INTOSAI ile ilişkiler kapsamındaki raporlama faaliyetleri, 2021’de düzenlenmesi planlanan 11. EUROSAI Kongresi’ne ilişkin bilgilendirme ve EUROSAI üyeliği için yapılan başvuruya ilişkin görüşmeler yer almıştır.