Denetim Bulguları

Sayıştay tarafından yıllar itibariyle en sık tespit edilen hususlar bütçe türleri itibariyle aşağıda yer almaktadır. Söz konusu tespitler her yıl denetim sonuçları dikkate alınarak güncellenecektir.