Sayıştay Tarafından Belediye Personeline Verilen Eğitimlerin İlk Dönemi Tamamlandı

Sayıştay ile Türkiye Belediyeler Birliği arasında 26.10.2020 tarihinde ortak eğitim programları düzenlenmesine ilişkin imzalanan protokol kapsamında; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Sayıştay Kanunu, İhale Mevzuatı ve Belediye Muhasebesi konularında verilen eğitimlerin birinci dönemi tamamlandı. 25.11.2020 ile 03.02.2021 tarihlerini kapsayan bu dönemde toplam 22 eğitim düzenlendi.

Sayıştay mensuplarınca; belediyeler, bağlı idareler ve bu idarelerin iştiraklerinin yönetici, teknik ve idari personeli ile diğer mensuplarına yönelik olarak gerçekleştirilen bu eğitim programlarına, tespit edilecek ihtiyaçlara çerçevesinde devam edilmesi planlanmaktadır.

Gerçekleştirilen 22 eğitim programının detayları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Ayrıca eğitimlere ilişkin videolar Sayıştay Youtube kanalına (https://www.youtube.com/TurkishSAI) yüklenmiş olup, aşağıdaki tablodaki konunun üzerine tıklayarak izlemek mümkündür.

 
 
Teknik Şartname Hazırlanması Öncesi Yapılması Gereken işlemler 5018 Sayılı Kanun Genel Çerçeve Yaklaşık Maliyetin Belirlenmesi Kanunun 3. Maddesine Göre İstisna Kapsamında Alımlar İhale Usulleri İhale Komisyonun Kurulması ve Çalışma Prensipleri Ceza ve Yasaklamalar Şikayet ve İtirazen Şikayet Başvuru Yolları Alt Yükleniciler Birleşik Veri Aktarma Sistemi Eğitimi Süre Uzatımı ve Gecikme Cezaları Mal Alım İşleri Fiyat Farkı Kabul İşlemleri Hakediş Raporlarının Düzenlenmesi, Ödenmesi ve Kesintiler