Sayıştay Tarafından Romanya Sayıştayı Bilişim Sistemleri (IT) Denetimi Kapasitenin Geliştirilmesine Yönelik Anlaşma İmzalandı

Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet BAŞ ve Romanya Sayıştay Başkanı Mihai BUSUIOC’in katılımlarıyla, 17 Şubat 2021 tarihinde Sayıştay ile Romanya Sayıştayı arasında, Romanya Sayıştayı Bilişim Sistemleri (IT) Denetimi Kapasitesinin Geliştirilmesi Anlaşması imzalandı.

Kapasite geliştirme faaliyetleri kapsamında, Romanya Sayıştayının mevcut IT denetim kapasitesi değerlendirilerek temel düzeyde IT denetimi eğitimi verilmesi ve IT denetimi raporlama formatının gözden geçirilerek güncellenmesi çalışmaları yapılacaktır. Anlaşma kapsamında yürütülecek faaliyetler 22 Mart-31 Mayıs 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.