Sayıştay, Azerbaycan Sayıştayı Meslektaş Değerlendirmesi Çalışmasını Tamamladı

Sayıştay, Azerbaycan Sayıştayının talebi üzerine, Azerbaycan Sayıştayının denetim faaliyetlerinin değerlendirilmesine ilişkin meslektaş değerlendirmesi çalışmasını tamamladı. 

İki aylık süre içinde gerçekleştirilen meslektaş değerlendirmesi çalışması kapsamında, Azerbaycan Sayıştayının temel politika belgeleri ve denetim süreçleri mesleki standartlara uygunluk düzeyi bakımından değerlendirilmiştir.