XI EUROSAI Kongresi Online Olarak Gerçekleştirildi

XI EUROSAI Kongresi, 14 Nisan 2021 tarihinde 48 EUROSAI üyesinin katılımıyla online platform üzerinden gerçekleştirildi.

Kongre, 2017-2021 yılları arasında EUROSAI Başkanlığını yürüten Sayıştay Başkanı Sayın Seyit Ahmet Baş'ın konuşması ile başladı ve Başkanlık, Çek Cumhuriyeti Sayıştayına sanal bir devir teslim töreni ile devredildi.

Çek Cumhuriyeti Sayıştay Başkanı Sayın Miloslav Kala'nın konuşmasının ardından, toplantı gündeminin, Kongre kurallarının ve gözlemci listesinin onaylanması ile Kongre genel oturumu başladı.

Kongrenin ikinci bölümünde; Sayın Baş tarafından Sayıştay Başkanlığı döneminde gerçekleştirilen faaliyetleri özetleyen EUROSAI 2017-2021 Başkanlık Programı Uygulama Raporu, EUROSAI Sekreterliği tarafından da 2017-2021 EUROSAI Faaliyet Raporu sunuldu.

Toplantının üçüncü bölümünde; Stratejik Hedefler 1 & 2 ve Yönetim Kurulu Portfolyolarının Konsolide İlerleme Raporlarının sunulmasının ardından EUROSAI Çalışma Grupları ve Görev Güçleri, faaliyet raporlarına ilişkin sunumlar gerçekleştirdi.

EUROSAI’ye ilişkin Denetim raporunun ve EUROSAI bütçesi gibi mali konuların görüşülmesi ve ilgili raporların kabulünün ardından, bir sonraki EUROSAI Başkanlığı, boş olan Yönetim Kurulu üyelikleri ve EUROSAI denetçiliği için seçimler yapıldı. Seçimler sonucunda:
 
• İsrail Sayıştayı, bir sonraki EUROSAI Başkanı seçildi ve XII EUROSAI Kongresine ev sahipliği yapması kararlaştırıldı,
• Birleşik Krallık ve Litvanya Sayıştayları Yönetim Kurulunun yeni üyeleri olarak seçildi ve
• Bulgaristan ve Hırvatistan Sayıştayları denetçi olarak yeniden seçildi.

Kongrenin son bölümünde INTOSAI ve IDI ile işbirliği hususları görüşüldü ve EUROSAI'nin yeni Başkanı Sayın Miloslav Kala'nın kapanış konuşması ile toplantı sona erdi.