Sürekli İşçi Alımına İlişkin Kura Duyurusu

Başkanlığımız hizmet birimlerinde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde İŞ-KUR kanalıyla ilana çıkılan sürekli işçi olarak 20 temizlik görevlisi alımı için kura çekimi açık iş pozisyonunun 4 katı asıl, 4 katı yedek olacak şekilde Ankara 57.Noteri tarafından 07.05.2021 tarihinde gerçekleştirilen kura işlemi sonucuna göre asıl ve yedek aday listeleri belirlenmiştir.  Asıl ve Yedek Aday Listeleri ile İşe Göndermede Öncelikli Olanların Listesi ekte yer almaktadır. 

Asıl ve yedek listelerde yer alanlar ile işe göndermede öncelikli olanların teslim etmeleri gereken belgeler: 

1. 1 adet fotoğraf (vesikalık),

2. 1 adet kimlik fotokopisi,

3. Adli Sicil Belgesi (barkodlu e-devlet çıktısı),

4. Askerlik Durum Belgesi (barkodlu e-devlet çıktısı),

5. Yerleşim Yeri (İkametgah) Belgesi (barkodlu e-devlet çıktısı),

6. Mezuniyet Belgesi (barkodlu e-devlet çıktısı),

7. Görevini yapmaya engel bir durumunun olmadığını gösteren ekte yer alan Sağlık Durumu Beyan Formu (Ek:4)

8. Öncelikli adaylar için durum belgelerinin aslı ve fotokopisi, 

Adayların yukarıda belirtilen belgeleri 17/05/2021-26/05/2021 tarihleri arasında Başkanlığımıza (İşçi İlişkileri Müdürlüğü) şahsen getirmeleri gerekmektedir. 

Sözlü sınava katılacak olanlara ait nihai listeler ile sınav tarihi ve yeri Başkanlığımızın www.sayistay.gov.tr internet adresinde yayınlanacaktır. 

Kurada yedek olarak belirlenen adaylar, belge kontrolü sonucunda başvuru şartlarını taşımayan asıl listedeki adayların yerine sözlü sınava kabul edilecek (başvuru şartlarını taşımaları halinde) adaylardır. 

İlgililere önemle duyurulur.
Ek:
1 - Noter Kurası Sonucu Asıl Liste (4 Sayfa)
2 - Noter Kurası Sonucu Yedek Listesi (4 Sayfa)
3 - Öncelikli Aday Listesi (1 Sayfa)
4 - Sağlık Durum Beyan Formu (1 Sayfa)