Etkinlik ve Duyurular

Sözleşmeli Personel Değerlendirme Sonuçları

Sözleşmeli Programcı alımına ilişkin olarak Başkanlığımız internet sitesinde 16.11.2016 tarihinde yapılan duyuru çerçevesinde sözlü sınav yapılmıştır. Yapılan değerlendirme sonucu aşağıda listelenmiş olup, 70 (yetmiş) ve üzeri puan alanlar başarılı sayılmıştır.

Listede adı geçenlerin Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmaları yapılarak sonuçlarına göre davet edip sözleşmeleri imzalanacaktır.

İlgililere duyurulur.

Ek : Sınav Sonucu