Etkinlik ve Duyurular

Kurumumuz 10. EUROSAI Kongresine Ev Sahipliği Yaptı ve EUROSAI Başkanlığını Devraldı

Türk Sayıştayı, 22-25 Mayıs 2017 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen 10. EUROSAI Kongresine ev sahipliği yapmış ve EUROSAI Başkanlığını Hollanda Sayıştayından devralmıştır.
 
EUROSAI (Avrupa Yüksek Denetim Kurumları Teşkilatı), INTOSAI’nin (Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları Teşkilatı) bölgesel teşkilatlarından biridir. 1990 yılında 30 üyenin bir araya gelmesiyle kurulmuştur. Bugün üye sayısı 50’ye ulaşmıştır (49 Avrupa Devleti Sayıştayı  ve Avrupa Birliği Sayıştayı).
 
Kongre’nin ana teması “ISSAI’lerin Uygulanması: Zorluklar ve İyileşme için Çözümler” olarak belirlenmiştir. ISSAI’ler (Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları Standartları), Sayıştaylara denetim alanında rehberlik etmesi ve ortak bir genel çerçeve sunması açısından önem arz etmektedir. Kongre boyunca; iki Yönetim Kurulu Toplantısı, iki Genel Kurul oturumu, Fikir Pazarı etkinliği ve çalışma oturumları gerçekleştirilmiştir. Kongre kamu sektörü denetimi alanında yaşanan önemli sorunların başkan düzeyinde ele alınabildiği bir fırsat olarak görüldüğünden delegelerin katıldığı 10 eş zamanlı çalışma oturumlarının yanı sıra Sayıştay  Başkanları için yükselen riskler ve sürdürülebilir kalkınma gibi hususların tartışıldığı Seminer oturumları düzenlenmiştir.
 
41 EUROSAI üye ülke Sayıştayı ve 10 gözlemci/misafir ülke Sayıştayı olmak üzere 51 ülkeden yaklaşık 170 katılımcı ile gerçekleştirilen Kongre’de çalışma oturumlarının sonuç ve önerilerinin yer aldığı İstanbul Deklarasyonu hazırlanmış olup Genel Kurul’da kabul edilmiştir.
 
Türk Sayıştayı, bundan sonraki 3 yıl boyunca EUROSAI Başkanlığını yürütecek olup EUROSAI Stratejik Planının yürütülmesi ve kendi döneminde EUROSAI’nin daha aktif ve dinamik bir yapıya kavuşturulması gibi önemli görevleri üstlenecektir.