Etkinlik ve Duyurular

Manavgat Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Başvuruları Başladı


          Antalya - Manavgat Eğitim ve Dinlenme Tesislerimizin 2017 yılında aşağıda belirtilen tarihler arasında 11 dönem olarak hizmete açılması planlanmış olup, katılım şartları aşağıda açıklanmıştır.

          1-Tesislerimizden Yararlanma Dönemleri
 
Kamp Dönemi Kamp Tarihleri Gün Sayısı
1 02 Temmuz - 08 Temmuz 6
2 09 Temmuz - 15 Temmuz 6
3 16 Temmuz - 22 Temmuz 6
4 23 Temmuz - 29 Temmuz 6
5 30 Temmuz - 05 Ağustos 6
6 06 Ağustos - 12 Ağustos 6
7 13 Ağustos - 19 Ağustos 6
8 20 Ağustos - 26 Ağustos 6
9 27 Ağustos - 02 Eylül 6
10 03 Eylül - 09 Eylül
(01-04 Eylül Kurban Bayramı)
6
11 10 Eylül -16 Eylül 6
 
          Birden fazla dönem için kamp talepleri imkânlar ölçüsünde karşılanacaktır.

          2. Tesislerimizden Yararlanabilecekler

             a) Başkanlığımız mensup veya emeklisinin kendisi, eşi, üstsoy, altsoyları. (Refakatinde altsoy veya üstsoy yer alması durumunda Mensup ya da emeklilerimizin bu durumu başvuru formunda belirtmeleri gerekmektedir.)

             b) Başkanlığımız mensupları ve emeklileri ile birlikte veya münferiden tesisten yararlanmak isteyen misafirleri.

             c) Eğitim ve Dinlenme Tesislerinden yararlanmaları uygun görülen diğer kamu kurum ve kuruluşların personeli.
 
 
          3. Konaklama Tarifesi

             a) Başkanlığımız Personeli 

          Başkanlığımız çalışan personeli ve emeklisi ile bunların eşi, üstsoy, altsoyları için uygulanacak konaklama tarifesi, aynı ünitede kalınan kişi sayısına göre aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.
 
KİŞİ SAYISI YENİLENMİŞ BLOKLAR YENİLENMEMİŞ BLOKLAR
    1 KİŞİ 450 300
    2 KİŞİ 600 400
    3 KİŞİ 750 500
    4 KİŞİ 900 600
 
(1, 2 ve 6. Bloklarda yer alan toplam 36 ünite yenilenmiş olup bu bloklara ilişkin konaklama bedeli farklı belirlenmiştir.)

        - 01 Şubat 2014 tarihinden sonra doğan çocuklar için konaklama bedeli alınmayacaktır.
        - 01 Şubat 2011 ile 01 Şubat 2014 tarihleri arasında doğan çocuklar için konaklama bedeli 75 TL olarak uygulanacaktır.
        - Her bir ünite 4 kişiliktir. Talep formunda bir üniteye 4 kişiden fazlası için talepte bulunulmaması gerekmektedir. Ancak yatak ilavesi istenmemesi koşuluyla, 01 Şubat 2014 sonrası doğmuş olanlar bu sayıya dâhil edilmez.
        - Ünitelere yatak ilavesi kesinlikle yapılmayacaktır. 

     b) Misafirler
 
     Başkanlığımız personeli ve emeklisi ile birlikte veya münferiden Eğitim ve Dinlenme Tesislerinden yararlanmaları Başkanlıkça uygun görülen diğer kamu personelinden;

     - Sosyal Tesisi bulunmayan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan (emekliler dâhil) memur, işçi veya sözleşmeli personel ile bunların eş, üstsoy ve altsoylarına Başkanlığımız personeli için belirlenen konaklama tarifesi uygulanacaktır.

     Sosyal tesisi bulunmayan kamu kurum ve kuruluşlarının personelinin, bu durumu kendi kurumlarından bir yazı ile başvuru sırasında belgelendirmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde tesislerden Başkanlığımız personeline uygulanan konaklama tarifesinin %25 fazlası alınmak suretiyle yararlanabileceklerdir.

     - Sosyal tesisi bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının (emekliler dâhil) memur, işçi veya sözleşmeli personeli ile bunların eş, üstsoy ve altsoylarına Başkanlığımız personeline uygulanan konaklama tarifesinin %25 fazlası uygulanacaktır.

     Başkanlığımız personeli ile birlikte veya münferiden tesislerimizden yararlanan ve yukarıda sayılanlar dışında kalan misafirlerden, Başkanlığımız personeline uygulanan konaklama tarifesinin %50 fazlası bedel alınacaktır.
 
    4- Yemek Bedeli

     Her bir kamp dönemi için kişi başı yemek bedeli 200 TL olarak belirlenmiştir.

     - 01 Şubat 2014 tarihinden sonra doğan çocuklar için yemek talep edilmesi durumunda ilave 100 TL yemek bedeli alınacaktır.
     - 01 Şubat 2011 ile 31 Ocak 2014 tarihleri arasında doğan çocuklar için yemek bedeli 100 TL olarak uygulanacaktır.
     - 01 Şubat 2006 ile 31 Ocak 2011 arasında doğan çocuklar için yemek bedeli 140 TL olarak uygulanacaktır.
     - Tesiste konaklayanların, Tesis Müdürünün bilgisi dâhilinde kabul edebilecekleri günübirlik misafirlere uygulanacak yemek bedeli; kahvaltı için 15,00 TL, akşam yemeği için 27,00 TL’dir.

    5- Eğitim, Kurs, Seminer vb. Amacıyla Tesisten Yararlanma:  

      Tesislere hizmet içi eğitim, kurs, seminer vb. nedenlerle gelen kamu personeli; Harcırah Kanunu ve ilgili diğer mevzuatı uyarınca ödenen gündelik ve konaklama tarifesinin üst limiti üzerinden tesislerden yararlandırılır.

      Bu personelden konaklama tarifesi ve yemek bedeli olarak ayrıca ücret alınmaz. Ancak aynı ünitede kalmak koşuluyla misafir olarak getirdiği eş, üstsoy ve altsoyları için 4 üncü maddede belirtilen esaslar çerçevesinde yemek bedeli alınır.


     6- Kimlik Bildirme

      Kimlik Bildirme Kanunu çerçevesinde, konaklayacak olanlardan tesise girişte kimlik bilgileri alınacak olup, misafirlerimizin bu konuda gerekli hassasiyeti göstermeleri gerekmektedir.

     7- Müracaat İşlemleri ve Diğer Hususlar
        a) Başvurular e-posta yoluyla alınacak olup başvuru için gerekli belgeler şunlardır:

          - Kamp Talep Formu. (Ekte yer almaktadır)
          - Avans tutarının; Sayıştay Başkanlığı Eğitim ve Sosyal Tesisler Müdürlüğüne ait Vakıfbank Sayıştay Bağlı Şubesi IBAN: TR56 0001 5001 5800 7303 1749 12 numaralı banka hesabına yatırıldığına ilişkin dekont.
          - Kendi kurumuna ait sosyal tesisi bulunmayanların bu durumu gösteren kurum yazısının fotoğrafı. (Talebinin kabul edilmesi durumunda belgenin aslını teslim etmesi gerekmektedir.)
          - Sayıştay harici kamu personelinin kurum kimlik belgesinin fotoğrafı.
      Tesislerimizden yararlanmak isteyenlerin yukarıda belirtilen belgeleri 23 Haziran 2017 Pazartesi günü mesai bitimine kadar;
          - Sayıştay mensup ve emeklilerinin:  mensup.manavgat@sayistay.gov.tr adresine,
          - Diğer misafir başvurularının:           misafir.manavgat@sayistay.gov.tr adresine,

göndermeleri gerekmektedir. Belgelerin asılları kamp taleplerinin kabulünden sonra teslim edilecektir.

       23 Haziran 2017 tarihinden sonra yapılan müracaatlar, tesisin doluluk durumuna göre idarece değerlendirilecektir.

       b) Her kamp dönemi için ünite başına avans tutarı 100,00 TL olarak belirlenmiştir. Avans dekontunun talep formuna eklenmesi gerekmektedir.

Avans yatırmayanların veya eksik yatıranların müracaat formları kabul edilemeyecektir.

      c) Kamp tahsis edilmeyenler ile kamp döneminin başlamasından bir hafta öncesine kadar vazgeçenlere avansları aynen iade edilecektir.

     Geçerli bir mazereti olmaksızın bu süreden sonra bildirimde bulunanlara her gün için avansın % 5’i oranında kesinti yapılmak suretiyle avansları iade edilecek, kamp döneminin başlamasına kadar vazgeçtiklerini bildirmeyenlerin ise avansları iade edilmeyerek gelir kaydedilecektir.

     d) Tesisten yararlanacak olanların, katılım ücretini en geç tesisten yararlanacağı dönemin başlama tarihine kadar Sayıştay Başkanlığı Eğitim ve Sosyal Tesisler Müdürlüğünün Vakıfbank Sayıştay Bağlı Şubesi IBAN: TR56 0001 5001 5800 7303 1749 12 numaralı banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

     Tesisten yararlanmak için taksit yaptırmak isteyen mensuplarımız, avans dışındaki kamp ücretlerini kampa katıldıkları tarihten başlamak üzere 5 eşit taksitte ödeyebilirler.

      Konaklama tarifesi ve yemek bedeli tutarları toplamına ilişkin dekontun en geç tesisten yaralanılacak dönemin başlama tarihinde;

        - odeme.manavgat@sayistay.gov.tr adresine e-posta yoluyla veya
        - Manavgat Eğitim ve Dinlenme Tesisleri resepsiyonuna elden

       teslim edilmesi gerekmektedir.

     f) Tesisten tahsis belgesinde ismi yazılı olanların yerine başkaları faydalanamayacaktır.

    g) Kamp dönemlerinde fazla talep olması halinde müracaat sırasına göre tahsis yapılacaktır. Herhangi bir nedenle kamp döneminin iptal edilmesi durumunda, ilgilinin talebi dikkate alınmak suretiyle tercih edecekleri diğer dönemlere kaydırılacak veya ödediği tutar iade edilecektir.

    ğ) Tesisimizde pike, çarşaf, yastık ve yastık kılıfı idare tarafından karşılanacaktır. Havlu, bornoz, terlik, sabun, şampuan… vb. ihtiyaçlar karşılanamayacaktır.

    h) Tesisten yararlanacakların canlı hayvan (kedi, köpek, kuş v.b.) getirmeleri yasaktır.

    ı) Kamp devreleri, Pazar günleri akşam yemeği ile başlayıp Cumartesi günleri kahvaltı ile son bulacaktır. Devre başlama günü ünitelere saat 16:00’dan sonra misafir kabul edilebilecektir. Devre sonlarında ise en geç saat 12:00’da ünitelerin boşaltılması gerekmektedir.

      Kampa erken katılma veya geç ayrılma nedeniyle mensuplarımızın konaklama ve yemek talepleri ancak imkânlar ölçüsünde ve ilave ücret karşılığı karşılanabilecektir.

    i) Kamp dönemi içinde tesisten erken ayrılma durumunda Konaklama Tarifesinde yer alan ücretlerden iade yapılmayacaktır.

    j) Kamp dönemlerinde kahvaltı saat 08:00 - 11:00 saatleri arası, akşam yemeği saat 19:30 - 21:30 saatleri arasında açık büfe, seçmeli, self servis olarak sunulacak olup çay ve neskafe ikramları için ücret alınmayacaktır.
Bilgi edinilmesini rica ederim.

    

Ek :   Talep Formu