Duyurular

Sözleşmeli Büro Personeli Alımı Sözlü Sınavına Girmeye Hak Kazanlar - 15.1.2020

Başkanlığımızın Sözleşmeli Büro Personeli alımına ilişkin duyurusu çerçevesinde yapılan başvuruların değerlendirilmesi sonucunda, öğrenim düzeyi ve KPSS puan türüne göre ayrı ayrı en yüksek KPSS puanına sahip adaydan başlanarak oluşturulan


Sayıştay Üye Seçimi - 4.1.2020

MADDE 12 Sayıştay Başkan ve üyelerinin hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri veya öğrenim itibariyle bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onanmış yurt içinde veya yurt dışındaki en az dört yıllık fakülte


Unvan Değişikliği Sınavı - 3.1.2020

1- SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER   Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik ile Sayıştay Yönetim Mensuplarının Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği (Yönetmelik) hükümlerine göre


Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı Kazanan Listesi - 2.1.2020

Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımına ilişkin olarak 30-31 Aralık 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen sözlü sınav sonucunda, sınavı asil ve yedek olarak kazananların listesi ekte yer almaktadır. İlgililere duyurulur. Ek : Sözleşmeli Bilişim Personeli Sözlü


Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet BAŞ'ın Yeni Yıl Mesajı - 30.12.2019

" Aziz Milletimizin ve Sayıştay Camiasının Yeni Yılını en içten dileklerimle kutlar, aileleriyle beraber sağlık, mutluluk ve esenlikler dilerim."  


Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı Sözlü Sınavı - 20.12.2019

Başkanlığımızın Sözleşmeli Bilişim Personeli alımına ilişkin duyurusu çerçevesinde yapılan başvuruların değerlendirmesi neticesinde, aranılan nitelikleri haiz olup sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylara ilişkin liste ekte olup sözlü sınava katılmaya


Sözleşmeli Personel Alımı (Büro Personeli) - 18.12.2019

T.C. Sayıştay Başkanlığı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına


Sistem Sunucularında Yapılacak Bakım Çalışması Nedeniyle WEB Sitemizde Kesinti - 29.11.2019

Başkanlığımız sistemlerinde yapılacak bakım çalışması dolayısı ile 29.11.2019 Cuma günü saat 21:00 ile 30.11.2019 Cumartesi günü saat 02:00 arasında WEB sitemiz ve sunduğumuz diğer hizmetlere erişimde kesintiler yaşanacaktır. Kamuoyunun bilgisine


Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı - 28.11.2019

T.C. Sayıştay Başkanlığı, Bilgi İşlem Birim Başkanlığında istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Ek 6 ncı maddesine dayanılarak, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli


“Denetimin Katma Değerinin Ölçülmesinde Güncel Yaklaşımlar ve Zorluklar” Paneli - 12.3.2019

Kurumumuz, Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Pazarlama Topluluğu (IBEMS) tarafından organize edilen “Dünyadaki Son Gelişmeler Çerçevesinde Sosyal Bilimler” konulu uluslararası kongrede,  “Denetimin Katma Değerinin Ölçülmesinde Güncel Yaklaşımlar


Sayfa 1 / 2