Avrupa Yüksek Denetim Kurumları Teşkilatı (EUROSAI)

Yönetim Kurulu Başkanı: Türkiye Sayıştayı

Birinci Başkan Yardımcısı: Çekya Sayıştayı

İkinci Başkan Yardımcısı: Polonya Sayıştayı

Genel Sekreter: İspanya Sayıştayı

Üye Sayısı: 50 üye (49 Sayıştay ve Avrupa Sayıştayı)

Çalışma Grupları (Working Groups)

Bilişim Sistemleri Çalışma Grubu (Working Group on Information Technologies-ITWG)

Başkanı: Polonya Sayıştayı

Üye Sayısı: 36

 • Çalışma grubu, bilişim sistemleri konusunda Avrupa Bölgesi Sayıştayları arasındaki uzmanlık ve deneyimlerin kurumsal paylaşımını ilerletmeyi ve bilişim sistemleri alanındaki ortak faaliyetlerin uygulanmasını teşvik eder.
 • Türk Sayıştayı çalışma grubunun üyesidir.

Çevre Denetimi Çalışma Grubu (Working Group on Environmental Auditing-WGEA)

Başkanı: Estonya Sayıştayı

Üye Sayısı: 42

 • Çalışma grubu ve üyeleri, doğal kaynakların ve çevrenin yönetimini ve Avrupa halkının sağlığını ve refahını artırarak gelecek nesillere olumlu bir miras bırakmak için kamu sektörü denetimlerinin gücünü kullanma taahhüdünü paylaşmaktadır.
 • Çalışma grubu, INTOSAI WGEA'nın vizyonunu benimsemiştir.
 • Türk Sayıştayı çalışma grubunun üyesidir.

Afet ve Felaketlere Tahsis Edilen Fonların Denetimi Çalışma Grubu (Working Group on the Audit of Funds Allocated to Disasters and Catastrophes)

Başkanı: Ukrayna Sayıştayı

Üye Sayısı: 20

 • Çalışma grubunun misyonu, Avrupa Sayıştaylarının kendi hükümetlerine, afet ve felaketlerin önlenmesi ve sonuçlarının giderilmesine yönelik etkili ve verimli araçların geliştirilmesinde yardımcı olma çabalarını koordine etmek ve birleştirmektir.
 • Türk Sayıştayı çalışma grubunun üyesidir.

Görev Güçleri (Task Force)

Denetim & Etik Görev Gücü (Task Force Audit & Ethics-TFAE)

Başkanı: Portekiz Sayıştayı

Üye Sayısı: 28

 • Sayıştayların günlük çalışmalarına yardımcı olacak pratik ve uygulanabilir araçlar ile etik davranış yönetimine sağlamlık kazandırmayı ve etik kuralları sağlamlaştırmayı amaçlamaktadır.
 • Türk Sayıştayı görev gücünün üyesidir.

Belediye Denetimi Görev Gücü (Task Force on Municipality Audit-TFMA)

Başkanı: Litvanya Sayıştayı

Üye sayısı: 27

 • Görev gücünün amacı yerel yönetimlerin denetiminde iyi uygulama örneklerini ve tecrübeyi paylaşmak için açık bir platform oluşturmaktır.
 • Türk Sayıştayı görev gücünün üyesidir.