Kamu İdaresi Türü Yüksek Öğretim Kurumları
Yılı 2017
Dairesi 2
Karar No 35543
İlam No 18
Tutanak Tarihi 25.10.2018
Kararın Konusu Personel Mevzuatı ile İlgili Kararlarİletişim Fakültesinde görevli öğretim görevlisine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesine göre geçici olarak başka kurumda görevlendirilmesine rağmen eğitim öğretim ödeneği ödenmesi.

İletişim Fakültesinde görevli öğretim görevlisi ....’e, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesine göre geçici olarak başka kurumda görevlendirilmesine rağmen eğitim öğretim ödeneği ödendiği görülmüştür.

2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununun “Eğitim Öğretim Ödeneği” başlıklı Ek 1 inci maddesinde aynen;

“4.11.1981 tarih ve 2547 sayılı Kanunun 33’üncü maddesi ve 39’uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca yurtdışına gönderilenler ile anılan Kanunun 38 inci maddesine göre diğer kurum ve kuruluşlarda görevlendirilenlerden yüksek öğretim kuramlarındaki kadro görevini yapmayanlar hariç olmak üzere Yükseköğretim Kuramlarında görevli öğretim elemanlarına en yüksek Devlet memura aylığı (ek gösterge dahil) brüt tutarının on ikide biri, her ay aylıklarla birlikte Eğitim Öğretim Ödeneği olarak ödenir. Bu ödenek damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.”

Denilmektedir.

Söz konusu maddeye göre, 2547 sayılı Kanunun 38 inci maddesi gereğince başka kurumlarda geçici olarak görevlendirilenlere, eğer aylıklarını aldıkları yükseköğretim kurumundaki kadro görevlerini yapmıyorlarsa, eğitim öğretim ödeneği ödenemeyecektir.

Yapılan incelemede, …. Üniversitesi İletişim Fakültesinde görevli Öğretim Görevlisi …. 20.05.2017 tarihinden itibaren bir yıl süreyle …. Enstitüsü Türk Kültür Merkezinde geçici olarak görevlendirilmiş ve buna bağlı olarak üniversitedeki kadro görevlerini yerine getirmemiş olmasına karşın eğitim öğretim ödeneği ödenmesi sonucu … TL kamu zararına sebebiyet verildiği görülmüşse de, bu tutarın ….. nolu muhasebe işlem fişi ile tahsil edildiği anlaşıldığından konu hakkında ilişik kalmadığına,

İşbu ilamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 55 inci maddesi uyarınca Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle,