Kamu İdaresi Türü Belediyeler ve Bağlı İdareler
Yılı 2017
Dairesi 6
Karar No 636
İlam No 130
Tutanak Tarihi 21.2.2019
Kararın Konusu Vergi Resmi Harç ve Diğer Gelirlerle İlgili KararlarKatma Değer Vergisinin Fazla Ödenmesi

….Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce doğrudan temin usulüyle yaptırılan “….Mahallesi ….Ada …. Parselin İfrazı” işinde KDV dahil …. TL teklifle işi üstlenen …. Mühendislik Şirketinin kestiği faturada KDV dahil fiyat üzerinden tekrar KDV hesaplandığı görülmüştür.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun “Kamu Zararı” başlıklı 71’inci maddesinde, “Kamu zararı; Kamu görevlilerinin kast, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemlerinden dolayı kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunmasıdır.

Kamu zararının belirlenmesinde;

a) İş, mal veya hizmet karşılığı belirlenen tutardan fazla ödeme yapılması,esas alınır.” denilmektedir.

Adı geçen işe ait piyasa araştırma komisyon raporu ile yüklenici firmanın teklif mektubunda söz konusu işin bedelinin KDV dahil …. TL olarak belirtilmesine rağmen bu bedel üzerinden tekrar KDV hesaplanması sonucu …. TL kamu zararına neden olunmuştur.

Ancak bu kamu zararı tutarı …. TL ….Mühendislik’den …. tarih ve …. sayılı ödeme makbuzu ile tahsil edildiğinden ilişilecek husus kalmadığına oy birliğiyle karar verildi.