Kamu İdaresi Türü Belediyeler ve Bağlı İdareler
Yılı 2018
Dairesi 6
Karar No 718
İlam No 60
Tutanak Tarihi 21.1.2020
Kararın Konusu İhale Mevzuatı ile İlgili KararlarTeknik Personel Çalıştırılmaması

Denetçi tarafından düzenlenen sorguda, …. ihale tarihli ….TL sözleşme bedelli “Muhtelif Alımlarda EPDM Yüzeyli Dökme Kauçuk Zemin Kaplama Malzemesi İşi”nde idare ve yüklenici arasında imzalanan …. tarihli sözleşme hükmü gereği iş programına uygun olarak iş yerinde bulunması gereken teknik personelin iş yerinde bulunmamasına rağmen idare tarafından yükleniciye herhangi bir yaptırım uygulanmaması sonucu kamu zararına neden olunduğu iddia edilmişse de;

Gönderilen savunmalardan ve raporun sonuç kısmından, teknik personelin işin yapım aşamalarına göre işin kendi mesleğine ilişkin kısmının gerçekleştirilmesi sırasında işyerinde bulundurulduğu anlaşıldığından ….. TL için ilişilecek husus bulunmadığına oy birliğiyle karar verildi.