Karar Tarihi 26.3.2015
Karar No 5387Boş bulunan Sayıştay üyelikleri için yapılan seçim hk.