Karar Tarihi 26.3.2015
Karar No 5387Yüksek Disiplin Kurulu üyeliklerine yapılan seçim hk.