Karar Tarihi 30.4.2015
Karar No 53892547 sayılı Yükseköğretim Kanununun değişik 8’inci maddesi uyarınca Yükseköğretim Denetleme Kurulu Üyeliği için Genel Kurulca üç aday belirlenmesi hk.