Karar Tarihi 8.7.2015
Karar No 5390“Sayıştay Yönetim Mensuplarının Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği” hk.