Karar Tarihi 13.7.2015
Karar No 5391"4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3'üncü maddesinin (B) bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esas ve Usuller" hk.