Karar Tarihi 13.7.2015
Karar No 5391Meslek Mensupları Yükseltme ve Disiplin Kurulu ve Yönetim Mensupları Disiplin Kurulu yedek üyeliklerine yapılan seçim hk.