Karar Tarihi 7.9.2015
Karar No 5392

1- Merkezi Yönetim Bütçesine dahil idarelerin 2014 yılı Kesin Hesabı hakkında Denetim Destek Grubu–03 tarafından düzenlenen Genel Uygunluk Bildirimi Taslağı hk.