Dairesi Yıl Tarih Aralığı -
İlam No Tutanak No İdare Türü
Kelime(ler) Dosya No Konusu
Sadece harf veya sayı kullanarak arama yapınız !     

Yayınlanan Son Kararlar

Sayfa 1/5
Sıra Tarih Daire Karar Özeti
1 7.3.2018 1.Daire KONU: ihale dokümanı eki Uygulama Projesi ve Mahal Listesine uygun olmayan imalatlar yapılması. 1- 291 sayılı İlamın 4. maddesiyle; ... 16 Derslikli Kız Meslek Lisesi İnşaatı yapım işinde, ihale dokü
2 7.3.2018 1.Daire KONU: İşlere ait statik projelerde öngörülen beton sınıfından düşük dozda hazır beton kullanılması. 4- 291 sayılı İlamın 21. maddesiyle; ...ne ait bazı yapım işlerinde, ilgili işlere ait statik proje
3 7.3.2018 7.Daire KONU: Kira alacaklarının zamanaşımına uğratılması. 148 sayılı İlamın 2. maddesiyle; Belediyenin mülkiyetinde bulunan ve kiraya verilen gayrimenkullere ilişkin 2006, 2007, 2008 ve 2009 yıllarında taha
4 7.3.2018 7.Daire KONU: Gecikme cezası. 148 sayılı İlamın 3. maddesiyle; ... Elektronik Taahhüt Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. yükleniminde gerçekleştirilen “91 kalem su malzemesi alımı” işinde, satın alınan malların söz
5 7.3.2018 7.Daire KONU: Gecikme cezası. 148 sayılı İlamın 4. maddesiyle; ... ve Tic A.Ş. yükleniminde gerçekleştirilen “Dört karışımlı ithal çim tohumu alımı” işinde, satın alınan malların sözleşmesinde belirlenen sür
6 7.3.2018 7.Daire KONU: Damga vergisi 148 sayılı İlamın 5. maddesiyle; ... tarafından personel ulaşım gideri için aylık olarak ... Sis.San.Tic.A.Ş’ye yapılan ödemelerden damga vergisi kesilmemesi nedeniyle ... TL’ye t
7 7.3.2018 7.Daire KONU: Damga vergisi. 148 sayılı İlamın 6. maddesiyle; Zorunlu mali sorumluluk sigortası için ...’ye yapılan ödemelerden damga vergisi kesilmemesi nedeniyle ... TL’ye tazmin hükmü verilmiştir. İlamda
8 7.3.2018 7.Daire KONU: Damga vergisi. 9 sayılı İlamın 6. maddesiyle; ...tarafından zorunlu mali sorumluluk sigortası için ...’ye ve ...’ye yapılan ödemelerden damga vergisi kesilmemesi işleminde mevzuata aykırılık bu
9 7.3.2018 7.Daire KONU: Damga vergisi. 9 sayılı İlamın 7. maddesiyle; ... tarafından personel ulaşım gideri için aylık olarak ...’ye yapılan ödemelerden damga vergisi kesilmemesi nedeniyle ... TL’ye tazmin hükmü veril
10 7.3.2018 7.Daire KONU: Gerekli şartları taşımayan sözleşmeli personel çalıştırılması. 251 sayılı Ek İlamın 1. maddesiyle; ...nde sözleşmeli olarak tam zamanlı programcı kadrosunda istihdam edilen ...’ın programcı kad
11 7.3.2018 7.Daire KONU: Asaleten atanma şartlarını taşımayan ancak bu görevi vekâleten yürüten personele, vekâleten yürüttükleri kadro için özel hizmet tazminat farkı ve ek ödeme farkı ödenmesi. 1- 142 sayılı İlamın 2
12 7.3.2018 1.Daire KONU: İşin Teknik Şartnamesine ve Projesine uygun olmayan imalatlar yapılması. 2- 291 sayılı İlamın 7. maddesiyle; ... 16 Derslikli Anadolu Lisesi yapım işinde, işin Teknik Şartnamesine ve Projesine
13 7.3.2018 7.Daire KONU: Gerekli şartları taşımayan sözleşmeli personel çalıştırılması. 251 sayılı Ek İlamın 1. maddesiyle verilen … TL’nin tazminine dair hükümde Diğer Sorumlu sıfatı ile iştiraki bulunan …’un itiraz b
14 7.3.2018 7.Daire KONU: -Asaleten atanma şartlarını taşımayan ancak bu görevi vekâleten yürüten personele, vekâleten yürüttükleri kadro için özel hizmet tazminatı farkı ve/veya ek ödeme farkı ödenmesi. - Genel Sekrete
15 7.3.2018 7.Daire KONU: -Asaleten atanma şartlarını taşımayan ancak bu görevi vekâleten yürüten personele, vekâleten yürüttükleri kadro için özel hizmet tazminatı farkı ve/veya ek ödeme farkı ödenmesi. - Genel Sekrete
16 7.3.2018 7.Daire KONU: -Asaleten atanma şartlarını taşımayan ancak bu görevi vekâleten yürüten personele, vekâleten yürüttükleri kadro için özel hizmet tazminatı farkı ve/veya ek ödeme farkı ödenmesi. - Genel Sekrete
17 7.3.2018 7.Daire KONU: -Asaleten atanma şartlarını taşımayan ancak bu görevi vekâleten yürüten personele, vekâleten yürüttükleri kadro için özel hizmet tazminatı farkı ve/veya ek ödeme farkı ödenmesi. - Genel Sekrete
18 7.3.2018 1.Daire KONU: İşin Teknik Şartnamesine ve Projesine uygun olmayan imalatlar yapılması. 3- 291 sayılı İlamın 18. maddesiyle; ... TL sözleşme bedeli ile ... İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye ihale edilen ... Me
19 7.3.2018 7.Daire KONU: Asaleten atanma şartlarını taşımayan ancak bu görevi vekâleten yürüten personele, vekâleten yürüttükleri kadro için özel hizmet tazminat farkı ve ek ödeme farkı ödenmesi. 1- 142 sayılı İlamın 2
20 7.3.2018 7.Daire KONU: Asaleten atanma şartlarını taşımayan ancak bu görevi vekâleten yürüten personele, vekâleten yürüttükleri kadro için özel hizmet tazminat farkı ve ek ödeme farkı ödenmesi. 1- 142 sayılı İlamın 2