Dairesi Yıl Tarih Aralığı -
İlam No Tutanak No İdare Türü
Kelime(ler) Dosya No Konusu
Sadece harf veya sayı kullanarak arama yapınız !     

Yayınlanan Son Kararlar

Sayfa 1/5
Sıra Tarih Daire Karar Özeti
1 17.1.2018 7.Daire KONU: Personel atanma işleminin Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik hükümlerine aykırı olması. 4- 206 sayılı İlamın 6. maddesiyle; ... Beled
2 17.1.2018 7.Daire KONU: Asaleten atanmada aranan şartları taşımadığı halde şef kadrosuna ait yan ödeme ve özel hizmet tazminatı farkının ödenmesi. 5- 206 sayılı İlamın 7. maddesiyle; ... Belediyesinde memur olarak çal
3 17.1.2018 7.Daire KONU: Asaleten atanmada aranan şartları taşımadıkları halde şef kadrosuna ait yan ödeme, özel hizmet tazminatı ve ek ödeme farkının ödenmesi. 6- 206 sayılı İlamın 8. maddesiyle; ... Belediyesinde mem
4 17.1.2018 7.Daire KONU: Özel hizmet tazminatı ve ek ödeme farkının hatalı ödenmesi. 7- 206 sayılı İlamın 9. maddesiyle; ... Belediyesinde bilgisayar işletmeni olarak çalışan ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne vekâlet eden
5 17.1.2018 7.Daire KONU: Kanuna aykırı kıdem tazminatı ödenmesi ve ayrıca ilave tediyenin yanlış hesaplanması. 8- 206 sayılı İlamın 10. maddesiyle; ... Belediyesinde işçi olarak çalışan ve özel kalem müdürlüğüne açıkta
6 17.1.2018 7.Daire KONU: Kurumun bütçe içi işletme ile işlettiği yerlerde sunulan hizmetlerin bazı kişilere indirimli olarak sunulması. 206 sayılı İlamın 12. maddesiyle; Kurumun bütçe içi işletme ile işlettiği yerlerde
7 17.1.2018 7.Daire KONU: Yiyecek yardımının yemek verme yerine, para ile temsil edilen araçlar (ticket) vasıtasıyla yapılması. 206 sayılı İlamın 13. maddesiyle; ... Belediyesi personeline yiyecek yardımının yemek verme
8 17.1.2018 7.Daire KONU: Yiyecek yardımının yemek verme yerine, para ile temsil edilen araçlar (ticket) vasıtasıyla yapılması. 206 sayılı İlamın 13. maddesiyle; ... Belediyesi personeline yiyecek yardımının yemek verme
9 17.1.2018 7.Daire KONU: İş makinası kiralanması işinde yüklenicinin iş makinalarını belediyece verilen işlere göndermemesi, makinaların çalıştırılmaması, buna rağmen şartnamesinde belirtilen cezaların kesilmemesi. 206
10 17.1.2018 7.Daire KONU: İmar para cezaları ile ilgili gerekli işlemlerin zamanında yapılmaması ve alacağın zamanaşımına uğratılması. 1- 206 sayılı İlamın 17. maddesiyle; ... Belediyesi gelir kalemleri içinde tahakkuk
11 17.1.2018 7.Daire KONU: Zabıta para cezaları ile ilgili gerekli işlemlerin zamanında yapılmaması ve alacağın zamanaşımına uğratılması. 2- 206 sayılı İlamın 18. maddesiyle; ... Belediyesi gelir kalemleri içinde tahakku
12 17.1.2018 7.Daire KONU: Emlak vergileri ile ilgili gerekli işlemlerin zamanında yapılmaması ve alacağın zamanaşımına uğratılması. 3- 206 sayılı İlamın 19. maddesiyle; ... Belediyesi gelir kalemleri içinde tahakkuk etm
13 17.1.2018 7.Daire KONU: Çevre temizlik vergileri ile ilgili gerekli işlemlerin zamanında yapılmaması ve alacağın zamanaşımına uğratılması. 4- 206 sayılı İlamın 20. maddesiyle; ... Belediyesi gelir kalemleri içinde tah
14 17.1.2018 7.Daire KONU: İlan reklam vergileri ile ilgili gerekli işlemlerin zamanında yapılmaması ve alacağın zamanaşımına uğratılması. 5- 206 sayılı İlamın 21. maddesiyle; ... Belediyesi gelir kalemleri içinde tahakk
15 17.1.2018 7.Daire KONU: Başkan yardımcılarına belli bir tarihinden itibaren ödenek verileceğine ilişkin meclis kararı bulunmasına rağmen, bu tarihten önce ödenek verilmeye başlanması. 91 sayılı İlamın 20. maddesiyle;
16 17.1.2018 7.Daire KONU: Karar düzeltilmesi talebinde süre aşımı var. İlamda Gerçekleştirme Görevlisi sıfatıyla sorumlu tutulan … 04.01.2017 tarih ve 42565 tutanak sayılı Temyiz Kurulu Kararına itiraz etmekte ise de; i
17 17.1.2018 7.Daire KONU: Karar düzeltilmesi talebinde süre aşımı var. İlamda Muhasebe Yetkilisi sıfatıyla sorumlu tutulan … 04.01.2017 tarih ve 42567 tutanak sayılı Temyiz Kurulu Kararına itiraz etmekte ise de; ilam ad
18 17.1.2018 7.Daire KONU: Karar düzeltilmesi talebinde süre aşımı var. İlamda Harcama Yetkilisi sıfatıyla sorumlu tutulan … 04.01.2017 tarih ve 42574 tutanak sayılı Temyiz Kurulu Kararına itiraz etmekte ise de; ilam adı
19 17.1.2018 4.Daire KONU: Mevzuatta yer almayan kişilere sınav ücreti ödenmesi. 108 sayılı İlamın 1. maddesiyle; 2015-2016 eğitim öğretim yılında yurt dışı lisansüstü öğrenim bursu almaya hak kazanacakların tespiti için
20 17.1.2018 4.Daire KONU: Mevzuatta yer almayan kişilere sınav ücreti ödenmesi. 93 sayılı İlamın 1. maddesiyle, 2014-2015 eğitim öğretim yılında yurt dışı lisansüstü öğrenim bursu almaya hak kazanacakların tespiti için