Dairesi Yıl Tarih Aralığı -
İlam No Tutanak No İdare Türü
Kelime(ler) Dosya No Konusu
Sadece harf veya sayı kullanarak arama yapınız !     

Yayınlanan Son Kararlar

Sayfa 1/5
Sıra Tarih Daire Karar Özeti
1 26.12.2018 5.Daire KONU: sosyal denge ödemesi. 1- 181 sayılı İlamın 1. maddesiyle; Belediye ile ... Sendikası (...SEN) arasında imzalanan ve 01.04.2014 tarihinden itibaren geçerli olan sözleşmede, memur ve sözleşmeli p
2 26.12.2018 5.Daire KONU: sosyal denge ödemesinde gelir vergisi kesintisi yapılmaması. 2- 181 sayılı İlamın 2. maddesiyle; ... Belediyesi ile ... Sendikası (...SEN) arasında imzalanan toplu iş sözleşmeleri uyarınca memu
3 26.12.2018 5.Daire KONU: sosyal denge ödemesi. 3- 181 sayılı İlamın 3. maddesiyle; Belediye ile ... Sendikası (...SEN) arasında 18.11.2011 tarihinde imzalanan ve 31.03.2014 tarihine kadar geçerli olan Toplu İş Sözleşme
4 26.12.2018 5.Daire KONU: Mevzuata aykırı olarak iyileştirme ödeneği fark ödemesi yapılması. 4- 181 sayılı İlamın 4. maddesiyle; Belediyede çalışan memur ve sözleşmeli personele, 2014 yılının Haziran ayında mevzuata ayk
5 26.12.2018 5.Daire KONU: Yemek hizmeti satın alma işi ihale edilip Kurum yemekhanesinde personele yemek hizmeti sunulmasına rağmen görevli bazı memurlara yemek yardımının yemek fişi verilmesi suretiyle yapılması. 272 s
6 26.12.2018 5.Daire KONU: Yemek hizmeti satın alma işi ihale edilip Kurum yemekhanesinde personele yemek hizmeti sunulmasına rağmen görevli bazı memurlara yemek yardımının yemek fişi verilmesi suretiyle yapılması. 272 s
7 26.12.2018 5.Daire KONU: sosyal denge ödemesi. 1- 159 sayılı İlamın 1. maddesiyle; Belediye ile ... Sendikası (...) arasında imzalanan ve 01.04.2014 tarihinden itibaren geçerli olan sözleşmenin, mevzuata aykırı hükümle
8 26.12.2018 5.Daire KONU: Mevzuata aykırı olarak eş için öngörülen aile yardımı ödeneği verilmesi. 2- 159 sayılı İlamın 2. maddesiyle; Belediye tarafından, eşleri çalışan veya sosyal güvenlik kuruluşundan aylık alan Bel
9 26.12.2018 5.Daire KONU: Nikâh akdi yaptıran bazı kişilerden nikâh ve salon ücreti alınmaması. 3- 159 sayılı İlamın 6. maddesiyle; ... Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan Evlendirme Dairesi ile ilgili o
10 26.12.2018 5.Daire Konu: Resmi Daire olunmasına rağmen damga vergisi ödenmesi. 159 sayılı İlamın 3. maddesiyle; ... Belediyesi tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Maliye Bakanlığına verilen beyanname ve bildirge
11 26.12.2018 5.Daire KONU: Memur ve sözleşmeli personele mevzuatın öngördüğü tutardan daha fazla tutarda sosyal denge ödemesi. 159 sayılı İlamın 1. maddesiyle; Belediye ile ... Sendikası (...) arasında imzalanan ve 01.04
12 26.12.2018 5.Daire KONU: Süre aşımı. 159 sayılı İlamın 7. maddesine itiraz edilmekte ise de, İlam ilgiliye 20.04.2017 tarihinde tebliğ edilmiş olup 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 55. maddesinin üçüncü fıkrasında belir
13 26.12.2018 5.Daire KONU: Süre aşımı. 159 sayılı İlamın 7. maddesine itiraz edilmekte ise de, İlam ilgiliye 20.04.2017 tarihinde tebliğ edilmiş olup 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 55. maddesinin üçüncü fıkrasında belir
14 26.12.2018 5.Daire KONU: Süre aşımı. 159 sayılı İlamın 7. maddesine itiraz edilmekte ise de, İlam ilgiliye 20.04.2017 tarihinde tebliğ edilmiş olup 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 55. maddesinin üçüncü fıkrasında belir
15 26.12.2018 5.Daire KONU: gecikme cezasının hatalı hesaplanması. 242 sayılı İlamın 3. maddesiyle; ... Belediyesi ile ... San. Tic. A.Ş. yüklenimindeki ... TL bedelli 1000 adet Çatılı Piknik Masası Alımı ve Montajı işind
16 26.12.2018 5.Daire KONU: Muhtarlara nakdi yardım yapılması. 183 sayılı İlamın 16. maddesiyle; ... Belediyesi sınırları içerisinde bulunan mahallelerde görevli 24 muhtara Belediye Meclis kararına aykırı olarak, her ay d
17 26.12.2018 5.Daire KONU: Yargılamanın iadesiyle kalkan İlama başvuru. Dilekçi 70 sayılı İlam’ın 1. maddesi ile verilen ... TL tutarındaki tazmin hükmüne itiraz etmekte ise de; söz konusu İlam’ın 1. maddesi ile verilen
18 26.12.2018 5.Daire KONU: Yargılamanın iadesiyle kalkan İlama başvuru. Dilekçi 70 sayılı İlam’ın 1. maddesi ile verilen … TL tutarındaki tazmin hükmüne itiraz etmekte ise de; söz konusu İlam’ın 1. maddesi ile verilen ta
19 26.12.2018 8.Daire KONU: Süre aşımı Dilekçi 335 sayılı Ek İlamın 1/B maddesine itiraz etmekte ise de; ilam adı geçen kişiye 28.08.2018 tarihinde tebliğ edilmiş olup, bu tarihe nazaran 6085 sayılı Kanunun 55. maddesinin
20 26.12.2018 5.Daire KONU: avukat vekâlet ücreti 130 sayılı İlamın 1. maddesiyle; ... Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğünde görevli diğer personele (Memur Personel), 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesi