Dairesi Yıl Tarih Aralığı -
İlam No Tutanak No İdare Türü
Kelime(ler) Dosya No Konusu
Sadece harf veya sayı kullanarak arama yapınız !     

Yayınlanan Son Kararlar

Sayfa 1/5
Sıra Tarih Daire Karar Özeti
1 21.11.2018 6.Daire Konu: Limitlere uyulmadan avukat vekalet ücreti ödenmesi. 1) 240 sayılı İlamın 6’ncı maddesiyle verilen tazmin hükmü hakkında, Sayıştay Temyiz Kurulunun 16.02.2016 tarih ve 41463 tutanak numaralı boz
2 21.11.2018 6.Daire Konu: Avukatlık vekalet ücretlerinin, toplam vergi matrahına dahil edilmemesi. 2) 240 sayılı İlamın 7’nci maddesiyle verilen tazmin hükmü hakkında, Sayıştay Temyiz Kurulunun 16.02.2016 tarih ve 41463
3 21.11.2018 6.Daire Konu: Avukatlık vekalet ücretlerinin, toplam vergi matrahına dahil edilmemesi. 3) 240 sayılı İlamın 8’inci maddesiyle verilen tazmin hükmü hakkında, Sayıştay Temyiz Kurulunun 16.02.2016 tarih ve 4146
4 21.11.2018 6.Daire Konu: Limitlere uyulmadan avukat vekalet ücreti ödenmesi. Konu: Avukatlık vekalet ücretlerinin, toplam vergi matrahına dahil edilmemesi. Konu: Avukatlık vekalet ücretlerinin, toplam vergi matrahına
5 21.11.2018 5.Daire Konu: Sosyal denge 15) 90 sayılı ilamın 15. maddesinde yer alan tazmin hükmünün, 42520 tutanak sayılı Temyiz Kurulu Kararı ile İlamın 1’inci maddesindeki aynı gerekçeyle “sorumluluk yönünden BOZULA
6 21.11.2018 6.Daire Konu: Süre aşımı. Sorumlu 365-523 sayılı Ek İlam İlam ile, …. TL.’ye ilişkin olarak verilen tazmin hükmüne itiraz etmekte ise de; 523 sayılı Ek İlam sorumluya 26.12.2017 tarihinde tebliğ edilmiş olu
7 21.11.2018 6.Daire Konu: Süre aşımı. Sorumlu 365-523 sayılı Ek İlam İlam ile, …. TL.’ye ilişkin olarak verilen tazmin hükmüne itiraz etmekte ise de; 523 sayılı Ek İlam sorumluya 26.12.2017 tarihinde tebliğ edilmi
8 21.11.2018 7.Daire Konu: Süre aşımı. Sorumlu 31.01.2018 tarih ve 44028 tutanak sayılı Temyiz Kurulu Kararına itiraz etmekte ise de; Temyiz Kurulu İlamı sorumluya 15.05.2018 tarihinde tebliğ edilmiş olup, bu tarihe naza
9 21.11.2018 7.Daire Konu: Süre aşımı. Sorumlu 31.01.2018 tarih ve 44029 tutanak sayılı Temyiz Kurulu Kararına itiraz etmekte ise de; Temyiz Kurulu İlamı sorumluya 09.05.2018 tarihinde tebliğ edilmiş olup, bu tarihe naza
10 21.11.2018 7.Daire Konu: Süre aşımı. Sorumlu 31.01.2018 tarih ve 44030 tutanak sayılı Temyiz Kurulu Kararına itiraz etmekte ise de; Temyiz Kurulu İlamı sorumluya 16.05.2018 tarihinde tebliğ edilmiş olup, bu tarihe naza
11 21.11.2018 7.Daire Konu: Süre aşımı. Sorumlu 31.01.2018 tarih ve 44031 tutanak sayılı Temyiz Kurulu Kararına itiraz etmekte ise de; Temyiz Kurulu İlamı sorumluya 14.05.2018 tarihinde tebliğ edilmiş olup, bu tarihe naza
12 21.11.2018 7.Daire Konu: Süre aşımı. Sorumlu 31.01.2018 tarih ve 44032 tutanak sayılı Temyiz Kurulu Kararına itiraz etmekte ise de; Temyiz Kurulu İlamı sorumluya 08.05.2018 tarihinde tebliğ edilmiş olup, bu tarihe naza
13 21.11.2018 7.Daire Konu: Süre aşımı. Sorumlu 31.01.2018 tarih ve 44033 tutanak sayılı Temyiz Kurulu Kararına itiraz etmekte ise de; Temyiz Kurulu İlamı sorumluya 15.05.2018 tarihinde tebliğ edilmiş olup, bu tarihe naza
14 21.11.2018 6.Daire Konu: Limitlere uyulmadan avukat vekalet ücreti ödenmesi. Konu: Avukatlık vekalet ücretlerinin, toplam vergi matrahına dahil edilmemesi. Konu: Avukatlık vekalet ücretlerinin, toplam vergi matrahına
15 21.11.2018 6.Daire Konu: Limitlere uyulmadan avukat vekalet ücreti ödenmesi. Konu: Avukatlık vekalet ücretlerinin, toplam vergi matrahına dahil edilmemesi. Konu: Avukatlık vekalet ücretlerinin, toplam vergi matrahına
16 21.11.2018 6.Daire Konu: İşgal harcı alınması gerekirken ecrimisil alınması ve indirime gidilmesi. 227 sayılı İlamın 4’üncü maddesiyle; İşyeri sahiplerinin ecrimisilin (işgaliyenin) yüksekliği gerekçesi ile düzeltme
17 21.11.2018 3.Daire Konu: Akademik personelin makam ve görev tazminatlarının yanlış hesaplanması, bazı öğretim üyelerine ise makam ve görev tazminatına müstahak olmadıkları halde söz konusu tazminatların ödenmesi. 143 s
18 21.11.2018 5.Daire Konu: Sosyal Denge Tazminatı. 1) 90 sayılı ilamın 1 inci maddesi ile Belediyede çalışan memur ve sözleşmeli personele, süre ve mali açıdan mevzuatın gerektirdiği koşulların var olmamasına rağmen 10.0
19 21.11.2018 5.Daire Konu: Sosyal denge 2) 90 sayılı ilamın 2. maddesinde yer alan tazmin hükmünün, 42520 tutanak sayılı Temyiz Kurulu Kararı ile İlamın 1’inci maddesindeki aynı gerekçeyle “sorumluluk yönünden BOZULARA
20 21.11.2018 5.Daire Konu: Sosyal denge 3) 90 sayılı ilamın 3. maddesinde yer alan tazmin hükmünün, 42520 tutanak sayılı Temyiz Kurulu Kararı ile İlamın 1’inci maddesindeki aynı gerekçeyle “sorumluluk yönünden BOZULARA