Kamu İdaresi Türü Belediyeler ve Bağlı İdareler
Yılı 2012  
Dairesi 6  
Dosya No 43833  
Tutanak No 45342  
Tutanak Tarihi 21.11.2018  
Kararın Konusu Vergi Resmi Harç ve Diğer Gelirlerle İlgili KararlarKonu: Limitlere uyulmadan avukat vekalet ücreti ödenmesi.

Konu: Avukatlık vekalet ücretlerinin, toplam vergi matrahına dahil edilmemesi.

Konu: Avukatlık vekalet ücretlerinin, toplam vergi matrahına dahil edilmemesi.

Sorumlu 240-539 sayılı sayılı Ek İlamın 1,2 ve 3. maddeleri ile verilen tazmin hükümlerine itiraz etmekte ise de; ….’ ın başvurusu üzerine düzenlenen 21.11.2018 gün ve 43541 tutanak sayılı Temyiz Kurulu Kararı ile, hükmün bozularak 43951 nolu dosyanın ilgili daireye tevdiine karar verilmiş olduğundan, aynı mahiyette olan iş bu dosyanın da söz konusu dosya ile birleştirilerek ilgili daireye TEVDİİNE, Oybirliği ile Karar verildiği 21.11.2018 tarih ve 45342 sayılı tutanakta yazılı olmakla işbu ilam tanzim kılındı.