Kamu İdaresi Türü Belediyeler ve Bağlı İdareler
Yılı 2014  
Dairesi 5  
Dosya No 43138  
Tutanak No 45345  
Tutanak Tarihi 21.11.2018  
Kararın Konusu Çeşitli Konuları İlgilendiren Kararlar İlgili Daire Kararı için tıklayınKonu: Sosyal denge

2) 90 sayılı ilamın 2. maddesinde yer alan tazmin hükmünün, 42520 tutanak sayılı Temyiz Kurulu Kararı ile İlamın 1’inci maddesindeki aynı gerekçeyle “sorumluluk yönünden BOZULARAK, DAİREYE GÖNDERİLMESİNE” yönündeki kararı üzerine yeniden yapılan yargılama sonucunda ilk Daire kararında ısrar edilerek 301 sayılı Ek İlamın 2’nci maddesi ile;

Belediyede görev yapan memur ve sözleşmeli personele süre ve mali açıdan mevzuatın gerektirdiği koşullar var olmamasına rağmen 10.01.2014 tarihinde imzalanan Toplu İş Sözleşmesine dayanılarak sosyal denge tazminatı ve bayram ikramiyesi ödemesinde bulunulduğu gerekçesiyle …. TL’nin; sözleşmeyi imzalayan Üst Yönetici (Belediye Başkanı), Harcama Yetkilisi ve Gerçekleştirme Görevlisine müştereken ve müteselsilen ödettirilmesine karar verilmiştir.

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar ve Başsavcılık karşılama yazısı işbu tutanağın 1 inci maddesinde belirtildiği gibi olup, 1 inci maddede belirtilen gerekçelerle; 90-301 sayılı Ek İlamın 2. maddesi ile …. TL’ye verilen tazmin hükmünün TASDİKİNE, 6085 sayılı Kanun’un 26’ncı maddesi hükmü gereğince Başkanın bulunduğu taraf üstün tutulmak suretiyle(işbu tutanağın 1 inci maddesinde belirtilen ayrışık görüş gerekçeleri aynı kalmak üzere),