Kamu İdaresi Türü Belediyeler ve Bağlı İdareler
Yılı 2012  
Dairesi 6  
Dosya No 44456  
Tutanak No 45365  
Tutanak Tarihi 21.11.2018  
Kararın Konusu Personel Mevzuatı ile İlgili Kararlar İlgili Daire Kararı için tıklayınKonu: Süre aşımı.

Sorumlu 365-523 sayılı Ek İlam İlam ile, …. TL.’ye ilişkin olarak verilen tazmin hükmüne itiraz etmekte ise de; 523 sayılı Ek İlam sorumluya 26.12.2017 tarihinde tebliğ edilmiş olup, 6085 sayılı Sayıştay Kanununda belirtilen 60 günlük temyiz süresi, bu tarihe nazaran 26.02.2108 tarihinde sona erdiği halde, bu tarihten sonra 12.10.2018 tarihinde postaya verilen talebin süre aşımı yönünden REDDİNE, Oy birliğiyle,

Karar verildiği 21.11.2018 tarih ve 45365 sayılı tutanakta yazılı olmakla işbu ilam tanzim kılındı.