Kamu İdaresi Türü Belediyeler ve Bağlı İdareler
Yılı 2015  
Dairesi 5  
Dosya No 42594  
Tutanak No 45459  
Tutanak Tarihi 26.12.2018  
Kararın KonusuKONU: Süre aşımı.

159 sayılı İlamın 7. maddesine itiraz edilmekte ise de, İlam ilgiliye 20.04.2017 tarihinde tebliğ edilmiş olup 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 55. maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen 60 günlük temyiz süresi ilgili için 19.06.2017 (Pazartesi) tarihinde sona ermiş bulunduğu halde, sorumlu bu tarihten sonra 20.06.2017 tarihinde postaya verdiği dilekçe ile başvurmuş olduğundan talebinin Süre Aşımı Yönünden REDDİNE, oybirliğiyle Karar verildiği 26.12.2018 tarih ve 45459 sayılı tutanakta yazılı olmakla işbu ilam tanzim kılındı.