Kamu İdaresi Türü Belediyeler ve Bağlı İdareler
Yılı 2015  
Dairesi 5  
Dosya No 42144  
Tutanak No 45463  
Tutanak Tarihi 26.12.2018  
Kararın Konusu Vergi Resmi Harç ve Diğer Gelirlerle İlgili Kararlar İlgili Daire Kararı için tıklayınKONU: Yargılamanın iadesiyle kalkan İlama başvuru.

Dilekçi 70 sayılı İlam’ın 1. maddesi ile verilen ... TL tutarındaki tazmin hükmüne itiraz etmekte ise de; söz konusu İlam’ın 1. maddesi ile verilen tazmin hükmü yargılamanın iadesi yoluyla düzenlenen (12.10.2017 karar tarihli ve 270 sayılı karar sayılı) 27.12.2017 tarih ve 263 sayılı Ek İlam’la kaldırılmış bulunduğundan; bu hususta Kurulumuzca YAPILACAK İŞLEM OLMADIĞINA, oybirliğiyle Karar verildiği 26.12.2018 tarih ve 45463 sayılı tutanakta yazılı olmakla işbu ilam tanzim kılındı.