Kamu İdaresi Türü Genel Bütçe Kapsamındaki İdareler
Yılı 2014  
Dairesi 8  
Dosya No 44509  
Tutanak No 45467  
Tutanak Tarihi 26.12.2018  
Kararın KonusuKONU: Süre aşımı

Dilekçi 335 sayılı Ek İlamın 1/B maddesine itiraz etmekte ise de; ilam adı geçen kişiye 28.08.2018 tarihinde tebliğ edilmiş olup, bu tarihe nazaran 6085 sayılı Kanunun 55. maddesinin üçüncü fıkrasında yazılı 60 günlük temyiz süresi 29.10.2018 (Pazartesi) tarihinde sona ermiş bulunduğu halde, dilekçinin bu tarihten sonra 09.11.2018 tarihinde Üst Yazı ile Yetkili Makamın Havalesi üzerine 15.11.2018 tarihinde Sayıştay kayıtlarına intikal eden taleplerinin Süre Aşımı Yönünden REDDİNE, oybirliğiyle Karar verildiği 26.12.2018 tarih ve 45467 sayılı tutanakta yazılı olmakla işbu ilam tanzim kılındı.