Kamu İdaresi Türü Özel İdareler
Yılı 2016  
Dairesi 1  
Dosya No 43532  
Tutanak No 45818  
Tutanak Tarihi 6.3.2019  
Kararın Konusu Personel Mevzuatı ile İlgili Kararlar İlgili Daire Kararı için tıklayınKonu: İl Özel İdaresi personeline yiyecek yardımının yemek verme yerine, para ile temsil edilen araçlar (ticket) vasıtasıyla yapılması.

Sorumlu 36 sayılı İlamın 2’nci maddesi ile …. TL’ nin tazminine dair hükme itiraz etmekte ise de; Harcama Yetkilisi ….’ın başvurusu üzerine düzenlenen 06.03.2019 gün ve 45814 tutanak sayılı Temyiz Kurulu Kararı ile, hükmün BOZULARAK 43566 nolu dosyanın ilgili daireye tevdiine karar verilmiş olduğundan, aynı mahiyette olan iş bu dosyanın da söz konusu dosya ile birleştirilerek ilgili daireye TEVDİİNE, Oybirliği ile,

Karar verildiği 06.03.2019 tarih ve 45818 sayılı tutanakta yazılı olmakla işbu ilam tanzim kılındı.