Kamu İdaresi Türü Özel İdareler
Yılı 2016  
Dairesi 1  
Dosya No 43519  
Tutanak No 45819  
Tutanak Tarihi 6.3.2019  
Kararın Konusu Harcırah Mevzuatı ile İlgili Kararlar İlgili Daire Kararı için tıklayınKonu: Temyiz talebinde bulunan kişinin bu tazmin hükmünde sorumluluğa iştiraki bulunmamaktadır.

36 sayılı İlam’ın 6. maddesine itiraz olunmakta ise de, söz konusu tazmin hükmü ilamda belirtilen sorumlulara yöneltilmiş olup; temyiz talebinde bulunan ……’nun bu tazmin hükmünde sorumluluğa iştiraki bulunmamaktadır.

Sayıştay Dairelerince verilen kararlara karşı Temyiz Kurulu nezdinde temyize yetkili olanlar 6085 sayılı Kanunun 55’inci maddesinin ikinci fıkrasının atıfta bulunduğu 52’nci maddede belirtilen daire ve makamlar ile kendilerine tazmin hükmedilmiş olan ilgililerden ibaret olup, bunlar arasında yer almayan dilekçe sahibinin işbu madde ile ilgili itirazı üzerine Kurulumuzca YAPILACAK İŞLEM OLMADIĞINA, Oy birliğiyle,

Karar verildiği 06.03.2019 tarih ve 45819 sayılı tutanakta yazılı olmakla işbu ilam tanzim kılındı.