Kamu İdaresi Türü Genel Bütçe Kapsamındaki İdareler
Yılı 2014  
Dairesi 4  
Dosya No 41795  
Tutanak No 45821  
Tutanak Tarihi 6.3.2019  
Kararın KonusuKonu: A)Yersiz olarak süre uzatımı verilmesi sonucu, yükleniciden kesilmesi gereken gecikme cezası tutarlarının kesilmemesi,

B) Ek süre verilmesi sonrasında, revize iş programının gerçek duruma aykırı olarak hazırlanıp/kontrol edilip/onaylanması nedeniyle, fazla fiyat farkı ödenmesi.

Sorumlu, 59-239 sayılı Ek ilam ile, 793.376,09 TL’ nin tazminine dair hükmü tasdik eden 44230 tutanak sayılı Temyiz Kurulu Kararına itiraz etmekte ise de; ….' başvurusu üzerine düzenlenen 06.03.2019 gün ve 45820 tutanak sayılı Temyiz Kurulu Kararı ile, 59-239 sayılı Ek İlam hükmü BOZULARAK 41796 nolu dosyanın ilgili Daireye tevdiine karar verilmiş olduğundan, aynı mahiyette olan iş bu dosyanın da söz konusu dosya ile birleştirilerek ilgili daireye TEVDİİNE, Oybirliği ile,

Karar verildiği 06.03.2019 tarih ve 45821 sayılı tutanakta yazılı olmakla işbu ilam tanzim kılındı.