Kamu İdaresi Türü Belediyeler ve Bağlı İdareler
Yılı 2016  
Dairesi 6  
Dosya No 43563  
Tutanak No 45829  
Tutanak Tarihi 6.3.2019  
Kararın Konusu İhale Mevzuatı ile İlgili Kararlar İlgili Daire Kararı için tıklayınKonu: Hizmet Alımı İşinde teknik şartnamede aranan yetkinliğe sahip personel çalıştırılmamasına rağmen bu duruma ilişkin cezai işlem uygulanmaması.

1) Sorumlu, 66 sayılı İlamın 7’nci maddesi ile …. TL’ nin tazminine dair hükme itiraz etmekte ise de; Gerçekleştirme Görevlisi ….’nın başvurusu üzerine düzenlenen 06.03.2019 gün ve 45825 tutanak sayılı Temyiz Kurulu Kararı ile, hükmün BOZULARAK 43562 nolu dosyanın ilgili Daireye tevdiine karar verilmiş olduğundan, aynı mahiyette olan iş bu dosyanın da söz konusu dosya ile birleştirilerek ilgili daireye TEVDİİNE, Oybirliği ile,