Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi Alımı Sonuçları

Sürekli işçi (temizlik görevlisi) alımını asil ve yedek sıradan kazanan adaylar ekli listededir. 

İlgililere duyurulur.