Sayıştay Denetimi


Anayasa’nın 160 ıncı maddesine göre Sayıştay, merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarının bütün gelir ve giderleri ile mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemek ve sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak ve kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapmakla görevlidir. Ayrıca mahalli idarelerin hesap ve işlemlerinin denetimi ve kesin hükme bağlanması da Sayıştay tarafından yapılır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Sayıştay tek dış denetim organı olarak belirlenmiştir.
Sayıştay tarafından yapılan denetimin amacı;

Bütçe hakkının gereği olarak kamu idarelerinin faaliyet sonuçları hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisine ve kamuoyuna güvenilir ve yeterli bilgi sunulması,

Kamu mali yönetiminin hukuka uygun olarak yürütülmesi ve kamu kaynaklarının korunması,

Kamu idarelerinin performansının değerlendirilmesi,

Hesap verme sorumluluğu ve mali saydamlığın yerleştirilmesi ve yaygınlaştırılmasıdır.

 
 

 

Card image

Denetim Alanı

Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarını,

Devamını Oku
denetimturleri.png

Denetim Türleri

Mali Denetim, Uygunluk Denetimi, Performans Bilgisi Denetimi, Konu Denetimi...

Devamını Oku
verianalizi.png

Denetimlerde Veri Analizi

Denetimlerde Veri Analizi ile ilgili...

Devamını Oku
konu denetimi.png

2020 Yılı Denetimlerine İlişkin Kamuoyu Duyurusu

2020 Yılı Denetimlerine İlişkin Kamuoyu Duyurusu ile ilgili...

Devamını Oku
denetimesaslar.png

Denetimin Esasları

Anayasa’nın 160’ıncı maddesi gereği Sayıştay;...

Devamını Oku
denetiminplanlanmasi.png

Denetimin Planlanması ve Yürütülmesi

Hangi kamu idarelerinin denetleneceği...

Devamını Oku
Denetimgoruss.png

Denetim Görüşü

Denetim görüşü; olumlu görüş, şartlı görüş, olumsuz görüş ve görüş...

Devamını Oku