Sayıştay Tarihçesi


Card image

Osmanlı Devleti Öncesi Dönemi

Bin yılı aşkın devlet geleneğimiz içinde devlet gelirleri ve harcamalarına ilişkin belge, kayıt düzeni ve muhasebe sistematiği ile buna bağlı olarak gelir ve harcamaların denetimi zaman içinde değişim ve gelişim göstermiştir...

Devamını Oku
Card image

Osmanlı Devleti Dönemi

Mali sistem açısından Selçuklulardan ve İlhanlılardan önemli derecede etkilenen Osmanlı Devletinde mali denetim, 16. yüzyıldan Maliye Nezaretinin kuruluşuna kadar geçen süre içinde Başbâkî Kulluğu tarafından yürütülmüştür....

Devamını Oku
Card image

Cumhuriyet Dönemi

Cumhuriyetin ilânının hemen ertesinde 24 Kasım 1923 tarih ve 374 sayılı “Divan-ı Muhasebatın Sureti İntihabına Dair Kanun” ile Divan-ı Muhasebat yeniden kurulmuş, 1924 Anayasası ile de anayasal kimliğini korumuştur...

Devamını Oku
Card image

Prof. Dr. Ahmed AKGÜNDÜZ'ün Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Sayıştay (Divan-ı Muhasebat) Adlı Eseri

Türk Devletlerinde Yüksek Denetimin Özet Tarihi

Devamını Oku
Card image

Prof. Dr. Yavuz CEZAR'ın Osmanlı Maliyesinde Bunalım ve Değişim Dönemi Adlı Eseri

Detaylar için aşağıdaki düğmeye tıklayınız.

Devamını Oku