Sayıştay Başkanlığı Bilgi Güvenliği Politikası


Bilgi Güvenliği Politikası ile bilginin sistematik olarak korunması, gerekli kontrol altyapısının oluşturulması, uygulanması ve geliştirilmesi, bilgi güvenliği farkındalığının sağlanması, T.C. Sayıştay Başkanlığında faaliyet gösteren çalışanlar ve ilgili tarafların uyması gereken bilgi güvenliği gereksinimlerinin belirlenmesi ve bilgi varlıklarına yönelik risklerin tanımlanmasını ve sistematik olarak yönetilmesini amaçlamaktadır.
 
Başkanlık, BGYS için gerekli olan kaynakları tahsis etmeyi, sürekli iyileştirmeyi desteklemeyi, Bilgi Güvenliği Politikası ve bilgi güvenliği amaçlarının oluşturulmasını ve Kurumun stratejik yönüyle uyumlu olmasını temin etmeyi, BGYS gereksinimlerinin Kurum süreçlerine entegre edilmesini sağlamayı, BGYS hedeflerine ulaşılmasını sağlamayı, etkin bilgi güvenliği yönetiminin ve BGYS’nin gereksinimlerine uyum sağlamanın önemini çalışanlara duyurmayı, BGYS’nin etkinliğine katkı sağlamaları için kişileri yönlendirmeyi ve desteklemeyi, kendi sorumluluk alanlarında BGYS’ye ilişkin çalışmaları sürdürebilmeleri için diğer ilgili yönetim rollerini desteklemeyi taahhüt eder.